34654

A tartalomból:

A Pro Civis Polgári Társulás gondozásában megjelenő Önkormányzati Szemle idei második száma bő terjedelemben foglalkozik a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének soros, 23. kongresszusán történtekkel. Kiemelten foglalkozik írásaiban azzal, miért van szükség arra, hogy a szövetség a kormánnyal közösen átvilágítsa az önkormányzatok jog- és hatásköreit, illetve azok finanszírozásának módját és mértékét. Közölik a kongresszuson elfogadott egyik legfontosabb dokumentumot is, nevezetesen az önkormányzatok képviselőinek elképzelését az Európai Unió következő, 2014-2020-as programozási időszakára vonatkozó prioritásairól, illetve az uniós alapok lehívhatóságának egyszerűsítéséről. A magyarok által lakott öt megye is meglátogatásra került, és arra kérték a megyei önkormányzatok választott képviselőit, illetve két esetben a megye alelnökét, értékeljék a közigazgatás e fontos láncszemének elmúlt tíz évét, s beszéljenek a napi gondokról, sikerekről, esetleg azokról a  kezdeményezésekről, amelyek megvalósításával jobbá, kényelmesebbé tehetik az adott régióban élők életkörülményeit. Jogász segítségével pedig áttekintették azokat a jog- és hatásköröket, kötelességeket és lehetőségeket, amelyek meghatározzák a megyei önkormányzati szervek munkáját. Az Önkormányzati Szemle idei második számában folytatódik az autonómiamodellek elemzése, illetve részletesen bemutatják azokat az autonómiaformákat, amelyek már meghonosodtak az Európai Unió különböző országaiban. Az Önkormányzati Szemle második száma megtalálható minden olyan városi és községi hivatalban Dél-Szlovákia szerte, ahol a magyarság aránya a 2001-es népszámlálási adatok szerint meghaladja a 20 százalékot.