35055

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia saját képzése lesz a Zempléni Egyházmegyén belül megvalósuló képzés, melyre gondnokok, presbitereket, de gyülekezeti tagok jelentkezését is várják augusztus 31-ig.

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia egy pár évvel ezelőtt beindította a Sárospataki Református Presbiteri és Gyülekezeti-munkás Népfőiskoláját, melyre presbitereket, gyülekezeti tagokat vártak azzal a céllal, hogy a népfőiskola segítsen felkészülni a presbiteri tisztséggel járó feladatok, illetve a gyülekezetben vállalt szolgálatok áldott betöltésére. A sárospataki népfőiskolán már eddig is volt résztvevő egyházmegyénkből, ugyanakkor az országhatár – ha már légiesedett is – még sokak gondolataiban megvan; így inkább a határ, mintsem a távolság miatt nem jelentkeztek számottevően gyülekezeteinkből a sárospataki képzésre.
2012 őszétől, a népfőiskolai képzés – kellő számú jelentkező esetén – egyházmegyénkben is megkezdődhet, vagyis a teológia kihelyezett képzéseként, egyházmegyénk gyülekezeteiben is elkezdődik a presbiterek, gyülekezeti tagok képzése.
A Sárospataki Református Teológiai Akadémia saját képzése lesz az egyházmegyénken belül megvalósuló képzés, így az itteni, mondhatni kihelyezett képzés, a sárospataki képzéssel megegyezik és a feltételek is azonosak.
A népfőiskolai képzésre való jelentkezésnél nem feltétel az érettségi megléte, vagy a gyülekezetben betöltött bármilyen tisztség; azaz a népfőiskolára jelentkezőnek nem feltétlenül kell gondnoknak, presbiternek, vagy pótpresbiternek lennie. Fontosabb ezeknél az Istennek tetsző életre és az őt dicsőítő szolgálatra való belső elkötelezettség.
A tanfolyam tervezett másfél éve alatt, előreláthatólag 12 konzultációs napon, 96 óra lenne, melyeket a sárospataki tanárok, esetlegesen az itteni lelkészek bevonásával tartanának. A Zempléni Egyházmegyében a népfőiskolai konzultációs napok vasárnap lennének, a következők szerint: délelőtt 1-2 előadás, majd közösen mennének a résztvevők a helyi istentiszteletre, ebéd – frissítő, délutáni előadások kb. 16:00 – 17:00 óráig. A képzés helyszíne havonta változna, s mindig egyházmegyénk más-más gyülekezetében lenne, vagy éppen az adott település kultúrházában, tanácstermében. A képzés időpontjainak és helyszíneinek ütemterve a jelentkezések beérkezése és a sárospataki tanárokkal történő egyeztetést követően áll majd össze, amit minden jelentkező megkap.
A képzésen való részvétel ingyenes.
A népfőiskolai képzést elvégzett gyülekezeti tagok egy szép bizonyítványt vehetnek majd át, melyet ünnepélyes keretek között szeretnének kiosztani Sárospatakon.
S hogy mi mindennek a haszna? A Sárospataki Presbiteri Népfőiskola megálmodóinak reménységével együtt a mi reménységünk is az lehet, hogy “Isten Igéjének, hitvallásainknak, egyházunk történelmének mélyebb megismerése, a gyakorlati szolgálatok megbeszélése, segíthet eligazodni egyéni életünk kérdéseiben és helytállni Istentől nyert feladataink elvégzésében”. Az új ismeretek megszerzésén túl, nagyon sok pozitív hozadék származhat gyülekezeteinken, egyházmegyénken belül abból, hogy a különböző helyről érkező református testvérek találkoznak, beszélgetnek, ismerkednek egymással.
A Presbiteri és Gyülekezeti-munkás Népfőiskola egyházmegyénkben történő megszervezése, elindítása csupán kellő számú jelentkező esetén valósulhat meg. Ezért is szükséges a mielőbbi jelentkezés az érdeklődők részéről. Jelentkezni augusztus 31-ig lehet a letölthető Jelentkezési lap kitöltésével és a Zempléni Egyházmegye Esperesi Hivatalába való eljuttatásával.

refzem.eu, MI/Felvidék.ma