35713

A Balassi Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő nyílt pályázatot hirdet “Dunatáji” népek kutatása témakörben. Határidő: 2012. szeptember 30.

A pályázat célja a közép-európai régió születésének és Európába történő beilleszkedésének sokoldalú feltárása. A térség gazdasági, politikai, kulturális stb. folyamatainak megismerésével, publikációkkal, konferenciák szervezésével elősegíteni az itt élő nemzetek közeledését, szorosabb együttműködését.

Pályázni lehet a közép-európai nem magyar népeket érintő alábbi kutatási témákra:
• Kelet-Közép Európa, mint régió fejlődési útja, ennek viszonya más európai térségek fejlődéséhez,
• az államok feletti demográfiai, interetnikai, települési, termelési, politikai struktúrák alakulása,
• a közép-európai társadalom polgárosodása (agrárkérdés, parasztság, gazdálkodás, életmód, társadalom, kultúra, vallások, felekezetek),
• modernizációs folyamatok Közép-Európában (állam, jog, politika, modernizációs ideológiák, ezek tükröződése a kultúrában és a művészetben),
• nemzetté válás, nemzeti ideológiák, nemzeti kérdés (kivéve a jelenlegi hazai nemzetiségek kutatását!).
Pályázók köre
• magyarországi és határon túli fiatal kutatók, doktoranduszok, illetve kutatói kollektívák, kutatással foglalkozó jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások, stb.)
A megvalósítás időszaka: 2012. augusztus 1. – 2013. március 31.

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 3.500.000 Ft.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatot kizárólag az e pályázati kiíráshoz csatolt űrlapon (letölthető dokumentum) lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázat érvénytelen. Egyéni űrlapot kell kitölteni, ha egy, kollektívet, ha egynél több személy, csoport, vagy intézmény pályázik.

A szakmai és a pénzügyi beszámoló beérkezésének végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 15 nap, de legkésőbb 2013. április 15.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani:
Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodája
1519 Budapest, Pf. 385.
A borítékra kérjük, írják rá: „Dunatáji népek kutatása”

A pályázat beadásának (postára adásának) határideje: 2012. szeptember 30. 24.00 óra
A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani. A benyújtás időpontját a postai bélyegző dátuma igazolja.
A pályázatokat 4 (1 eredeti és 3 másolati) példányban kérjük benyújtani.

A pályázatokat a bíráló bizottság a beadási határidőtől számított 30 napon belül bírálja el. A nyertesek névsora a bírálóbizottság döntését követő 15 napon belül kerül közzétételre a Balassi Intézet honlapján: www.balassi-intezet.hu

Minden pályázó írásban is értesítésre kerül.

A pályázattal kapcsolatos további részletekért és a letölthető dokumentumokért kattintson ide!

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás a Balassi Intézet munkatársaitól kérhető:
Csicsó Magdolna (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu
Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu

Balassi Intézet és Wekerle Sándor Alapkezelő

Felvidék.ma