35491

A frissen megjelent Nagy Attila-Nagy Iván-Novák Veronika-Simon Attila-Vajda Barnabás: Dunaszerdahely c. kötetet 2012. szeptember 14-én mutatják be a Kortárs Magyar Galériában.

Dunaszerdahely a maga mintegy 24 ezer lakosával szlovákiai szinten is a kisvárosok közé tartozik. A város neve mégis fogalom nem csupán az országhatáron belül, de a Kárpát-medencében is, és eggyé vált a szlovákiai magyarsággal. Ha Pozsonyban, illetve bárhol az országban Dunaszerdahelyt vagy a szerdahelyieket emlegetik, mindenkinek a magyarok jutnak az eszébe – sokan talán éppen ezért is úgy tekintenek erre a csallóközi városkára, mint a szlovákiai magyarság egyfajta fővárosára. Ebben az állandóan változó csallóközi tájban Dunaszerdahely is folyamatosan változik, arculatot vált. A jelen kötet ezt a folyamatos átalakulást – a város történelmét – kívánja megörökíteni és dokumentálni: szóban és képekben is. Úgy gondoljuk, erre annál is inkább szükség van, mert bár a jelenlegi Szerdahely lakosságának kevés köze van a régi Szerdahely népességéhez, ám minden közösségnek szüksége van olyan jól értelmezhető múltra, amelybe bele tud kapaszkodni, amelyre alapozva jövőjét felépítheti. Abban a hitben bocsátjuk tehát útjára könyvünket, hogy abból mindenki, akit múltja vagy jelene ehhez a városhoz köt, olyan értéket talál majd benne, amely gazdagítani tudja személyiségét. De azoknak is ajánljuk könyvünket, akik Dunaszerdahelyt csak hírből ismerték, s eddig csupán annyit tudtak róla, hogy egy magyar város a Csallóköz szívében.

A tartalomból:

Dr. Hájos Zoltán: Előszó
Simon Attila: Dunaszerdahely. Változó város a változó tájban
Nagy Iván: A település története a legkorábbi időktől az első írott forrásig
A város múltja a 9. század végéig
A dunaszerdahelyi agglomeráció és a magyarok a 10. században
Dunaszerdahely és környéke a korai Magyar Királyság idején
Dr. Novák Veronika: Dunaszerdahely első írásos említésétől 1526-ig
Szerdahely a 14. században
Szerdahely a 15. században
Dr. Novák Veronika: Dunaszerdahely a mohácsi csata után
Szerdahely a 17. században
Szerdahely a 18. században
Dr. Novák Veronika: A város története 1848–1918 között
A márciusi forradalomtól az alkotmányosság felújításáig
Dunaszerdahely az alkotmányosság felújításától 1918-ig
Simon Attila: Az első Csehszlovák Köztársaságban
Az államfordulat Dunaszerdahelyen
Városfejlődés, életmód, etnikai és vallási rétegződés a két világháború közötti időszakban
Politikai élet Dunaszerdahelyen az első köztársaság idején
Simon Attila: A magyar idők Dunaszerdahelyen 1938–1945
Simon Attila: Dunaszerdahely a második világháborútól a rendszerváltásig
A jogfosztottság évei (1945–1948)
Vajda Barnabás: Dunaszerdahely az egypártrendszer politikai erőterében (1948–1989)
A bontás és építés, mint Dunaszerdahely szocialista átalakításának eszközei
Nagy Attila: A város egyháztörténete
A katolikus közösségről
A református közösség
Az evangélikus egyház
A zsidó hitközség
Vajda Barnabás: Vallás a kommunizmusban
Nagy Attila: Fejezetek Dunaszerdahely város oktatástörténetéből
A kezdetektől a 18. század végéig
Szerdahely iskolái a 19. században
A 20. század elejétől a 2. világháborúig
Vajda Barnabás: Iskolák a háború után
Nagy Attila: Kulturális élet Szerdahelyen
A kezdetektől a 19. századig
Kulturális élet a 19. század végétől a 2. világháború végéig
Sajtó és mozgókép Dunaszerdahelyen
Vajda Barnabás: A magyar kultúra visszatérése
Nagy Attila: Adalékok Dunaszerdahely sporttörténetéhez
A városi sportélet kezdeteitől a DSE (1908), majd a DAC (1920) megalapításáig
Nagy Attila: Dunaszerdahely város szülöttei és lakói
Nagy Attila: Városunk nevezetességei

Kemény táblás, színes album (22,5 x 33 cm – nagyobb, mint A4) krétapapíron, 224 oldal
Ára: 21 Eur

További részletek a könyvbemutatóról az Eseménynaptárban.

Felvidék.ma