35672

A tartalomból:

Dušan Čaplovičtól megtudhatjuk, hogy milyen minőségalapú finanszírozást akar a minisztérium. Megemlékezést olvashatunk Pénzes Istvánról, és az óvópedagógiai rovat beszámol a grafomotoros képességek fejlesztéséről. A Pázmány Péter Gimnázium szlovák nyelv és magyar szakos tanárja, Benkő Tímea beszél az irodalomórák fontosságáról. A zene rovat a Kodály módszer előnyeit taglalja. Miklós László ökológus professzortól olvashatunk egy érdekes beszámolót az ismeretek továbbadásának fontosságáról. Nevelési programként megemlítésre kerül a drámapedagógia a magyartanárképzésben. Grendel Lajos Négy Hét az élet c. művéből olvashatunk jeleneteket. A módszertan rovat bemutatja az osztályújság módszerének előnyös hatásait, melyek mind a diákokra pozitív hatást gyakorolnak. A helyesírás tanításnak célja és fontos feladata van, melyre oda kell figyelni.