biblia

 A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa és a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara szervezésében 1-1 napos továbbképzésre kerül sor az egyházmegyék szerinti besorolás alapján a lelkipásztorok számára szeptember 19-21-e között.

Szeptember 19-én Komáromban a Selye János Egyetem Konferencia-központjában a pozsonyi, a komáromi és a barsi, szeptember 20-án Csécsen a kultúrházban a gömöri, abaúj-tornai, a zempléni és az ungi, szeptember 21-én a nagymihályi gyülekezeti teremben az ondava-hernádi és a nagymihályi egyházmegye lelkészei vesznek részt a szakmai továbbképzésen.

A Selye János Egyetem Református Teológiai Karának tanára Karasszon István ószövetségi textus alapján való igehirdetésről, Molnár János dékán a keresztyén vallások új irányzatairól és napjaink religiozitásáról, Bándy György az igehirdetés kérdéseiről, Kocsev Miklós pedig a lelkigondozás aktualitásairól szól előadásában.

Reformata, Felvidék.ma