36280

Néhány viszontagságos év után újra van lelkipásztora Nt. Bernáth Holop Krisztina személyében, akit 2012. október 7-én  ünnepélyes keretek között iktattak be hivatalába.

„Ím bé jöttünk nagy örömben, Felséges Isten”– zendült fel a 162. zsoltár a szentpéteri templomban.
A délután két órakor kezdődő alkalmon Ft. Fazekas László püspök úr János ev. 15/5 alapján hirdette Isten igéjét “Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők”.
A beiktatás szolgálatát Nt. Dobai Sándor esperes úr végezte, jelképesen átadva a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét. Majd a beiktatott lelkipásztor Nt. Bernáth Holop Krisztina szolgáltatta az igét.
Fisher Angéla a 265. Dicséret eléneklésével, a meghívott lelkészek pedig egy-egy igeverssel köszöntötték a lelkésznőt. Az alma mater részéről Ft. Dr. Molnár János, a Selye János Egyetem Református Teológia karának dékánja Pál Apostol szavaival szólt egykori hallgatójához „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít”. Kocsis László gondnok úr köszöntő beszéde után  Pivoda Vivien szavalattal, Knapp Kamilla Lili és Répás Erzsébet énekkel örvendeztette meg a számunkra is oly kedves lelkipásztort.
Az ünnepség a Himnusz éneklésével ért véget, majd szeretetvendégségre került sor.

Mészáros Erzsébet, Felvidék.ma