36524

Bugár Győző, Folková Zsófia, Madurkay József, Pető Tímea és Szitás Gábor kapta idén a Szász Pál szülőföldi jogász ösztöndíjat. Az ünnepélyes átadásra a Magyarság Házában, Budapesten került sor.

Bugár Győző a pozsonyi Komenský Egyetem, Folková Zsófia a prágai Károly Egyetem, Madurkay József a brünni Masaryk Egyetem, Pető Tímea a pozsonyi Komenský Egyetem, Szitás Gábor pedig a pozsonyi Comenius Egyetem hallgatója.

A sikeresen pályázó leendő jogászok egész éves ösztöndíjban részesülnek, a hallgatókat év közben ügyvédek tutorálják. A képzési köröket a gazdasági jog és a polgári jog alkotják. Az ösztöndíj összege fejenként havi 50.000 forint egy éven keresztül. 2013 nyarán a nyertesek szakmai gyakorlaton vesznek részt egy-egy neves budapesti ügyvédi irodánál.

A pályázat célcsoportját a szülőföldi felsőoktatási alap vagy mester szintű illetve osztatlan jogászképzésben (magán vagy állami felsőoktatási intézményben) résztvevő nappali tagozatos román, szlovák, szerb, ukrán, horvát és szlovén állampolgárságú magyar nemzetiségű hallgatók képezték.
A pályázatot olyan joghallgatók nyújthatták be, akik a Magyarországgal szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá esnek; akik nem rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal Magyarországon; akik nem rendelkeznek állandó lakcímmel Magyarországon; akik nem vesznek részt Magyarországon doktori képzésben; illetve nem részesülnek más, magyar állami ösztöndíjban.

Az öt felvidéki nyertes mellett tíz erdélyi, három délvidéki, három kárpátaljai, két horvátországi és két szlovéniai magyar részesül a Szász Pál szülőföldi jogász ösztöndíjban.
Dr. Szász Pál 1881-ben született Nagyenyeden. 1910-ben a magyarigeni választókerületben országgyűlési képviselőnek választották. Tisza István legközvetlenebb munkatársai köréhez tartozott. A világháború kitörése után önként vonult be katonának, többször is kitüntették.
1938-ban a Magyar Népközösség alelnöke lett Bánffy Miklós elnök oldalán. Az erdélyi magyarok szolgálatának jegyében kiváló kapcsolatokat épített ki a budapesti és a bukaresti kormánykörökkel is.
1933-tól 1948-ig a Bethlen Kollégium főgondnoka, s ugyanebben az időszakban az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület elnöke volt. Az egyesületet teljesen újjászervezte, 1000 főről 26 ezerre emelte a taglétszámot, elindította a vidéki gazdatanfolyamokat, saját költségén tehetséges falusi fiatalokat külföldi tanulmányútra küldött, Csombordon Kós Károly tervei alapján felépítette a gazdasági iskolát.
A bécsi döntés után a dél-erdélyi magyarság magára maradt. Szász Pál a segítségükre sietett, hamarosan újjászervezte ezen a vidéken az EMGÉ-t, központi irodáit Nagyenyedre helyezte át, az 1941-ben meginduló Erdélyi Gazda szerkesztőjének meghívta Kacsó Sándort. Naptárakat, évkönyveket adott ki, nyomdát vásárolt a Bethlen Kollégium részére. 1946-ban aláírója volt annak a Márton Áron kezdeményezte nyilatkozatnak, amely a küszöbön álló béketárgyalások előtt az erdélyi magyarság álláspontját fogalmazta meg. Az „elvtelen magyar egység” elleni harc meghirdetése után éles támadások indultak ellene. 1947 nyarán lemondott az EMGE elnöki tisztéről. 1951 nyarán letartóztatták, és a Márton Áron–perben 8 évi börtönre ítélték. 1954-ben az Ocnele Mare-i börtönben éhen halt.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium együttműködve a külhoni magyarság szülőföldi támogatását szervező Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel, felvállalták Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét és megalapították a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni. A program irányítását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium látja el. A Budapesti Ügyvédi Kamara vállalja, hogy részt vesz a program szakmai részének elindításában, megszervezésében és megvalósításában. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosítja az anyagi forrásokat a program megvalósításához, feladata a pályázatok kezelése, később az ösztöndíj célba juttatásának lebonyolítása.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”36321″}