36956

 Pál Dénes könyve a Nagybalog múltja és hagyományai 2004-ben megjelent könyv bővített kiadása, mely 2012-ben a kiadó, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete fennállásának 10. évfordulója alkalmából jelent meg. 

Olyan hiánypótló munkáról van szó, mely összegzi a Balogvölgy – azaz a 15 település (Balogpádár, Perjése, Nagybalog, Uzapanyit, Balogtamási, Rakottyás, Bátka, Dúlháza, Zsíp, Balogújfalu, Nemesradnót, Cakó, Balogiványi, Zádorháza, Rimaszécs) rövid történelmét, hagyományait, szokásait.
Emléket állít a jeles szülötteknek, történelmi jelentőségű eseményeknek, számba veszik a műemlékeket, templomokat. A könyvben végig kísérhetik népszokásainkat a csecsemőkortól a temetésig, babonákkal, szólásokkal, anekdotákkal fűszerezve. Kitérnek a vidéken megtalálható gyógynövényekre. Régi ételek receptjeit is feltárják.
Pál Dénes gyűjtőmunkája évtizedek óta folyik. Célja, hogy a felnövekvő nemzedékkel, s a velünk együtt élőkkel megismertesse történelmünket, értékeinket, hogy hazáját, szülőföldjét tisztelő, becsülő generáció adja kézről-kézre.
A szerző így ír az előszóban:
“Tisztelnünk kell őseinket azért is, mert a sok megpróbáltatás ellenére is megtartották számunkra a szülőföld szeretetét, anyanyelvünket, hovatartozásunkat. Ebben nem tudta őket legyőzni sem tatár, sem török, sem a többi hódító.
Nekünk sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a fának is, ahhoz hogy erős törzset, gyümölcsöt, teremtő koronát növelhessen, a földben szilárdan kapaszkodó erős gyökérzetet kell kialakítania. Gondoljunk csak nemes őseinkre, Petőfire, Tompára vagy Blaha Lujzára, akik mindnyájan hazájuk egy kisebb táját vallották igazán magukénak. Azt, ahol születtek, ahol először csodálkoztak rá az élet törvényeire.
Legyünk mi is ragaszkodók és hűek szülőföldünkhöz attól függetlenül, hogy a nagyhatalmak mikor és hol húzzák meg az országhatárokat.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy évszázadokon keresztül éltek őseinkkel együtt másfajta népek, nemzetiségek is, mint ahogy velünk is élnek. Együtt voltak jóban és rosszban, mert együvé tartoztak. Ezt a hagyományt nekünk is tovább kell ápolnunk. Hisz az erős gyökérzetű fa nemcsak ellenáll a viharnak, de gyümölcsöt terem, és árnyékot is ad. A gyümölcs és árnyék már másokat is megillet. Legyünk tehát mi is megértők, toleránsak a községünkben és a környéken élő másfajta emberekkel is, mert az őseink tapasztalatából kiindulva nekünk ez csak becsületünkre válhat” – írja Pál Dénes.

A tartalomból:
Nagybalog történetéről
Balog vára és a Balog nemzetség tagjai, Balog nemzetség tagjai – Atfyak, Derencsényiek, Balog nemzetség tagjai – Széchyek
Széchy Mária, Wesselényi család, a Balog nemzetség tagjai – Uzák
Koháry-Coburg kastély, az angolpark, azaz a Cifrakert, A Koháry család rövid története
A Szász Gothai Coburg család, Coburg Fülöp herceg, Coburg Ferdinánd bolgár cár
Gyöngyösi István, a költő
Híres emberekről, akik Balogon születtek, vagy itt tevékenykedtek:
Oláh Kálmán, Balogh György, Vitéz Ibos István Kopasz, Zsámbok Piros, Znám István, Gál Tibor, Poznán Alfréd, Koleszár János
Fery Oszkár, Dr. Szepesházy Kálmán, Id. Pál Dénes, Zsámbok Tamás, Poznán Béla, Koós István
Balog egyházáról és iskolájáról
A gazdálkodásról, Az erdőgazdálkodásról, A falusi gazdálkodásról, A gyümölcstermesztésről
Neves balogi iparosok
Balogvölgy és települései – Balogvölgyről (Meleghegytől Rimaszécsig): Balogpádár, Perjése, Uzapanyit, Balogtamási, Rakottyás, Bátka, Dúlháza, Zsíp, Balogújfalu, Nemesradnót, Cakó, Balogiványi, Zádorháza, Rimaszécs
Település és hajlék, A tapadéknevekről, A cigányokról
Népszokások: A csecsemőkor, A gyermekkor, Gyerekjátékok, Az ifjú évek, Kézfogó, Lakodalom, Kikérő, Vacsora, Haláleset, temetés
Ruházkodásról, népviseletről, A textília előállítása, Viselet
A táplálkozásról, Ételek, Disznótor, Gyűjtögetéssel szerzett táplálékok, A gombázás, A gyógynövények
Babonák és kuruzslások, 
Jeles napok: Január, Február, Március, Április, Május, Június, Július, Augusztus, Szeptember, Október, November, December
Mostani jeles napok, Szólások és közmondások az időjárásról, Anekdoták

A kiadvány jól illeszkedik a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség által megjelentetett A hely, ahol élünk című regionális olvasókönyvhöz is.
A könyv keresztelőjére 2012. november 24-én Nagybalogon került sor. A videófelvétel megtekinthető a Magyar Interaktív Televízióban ITT >>>.
Az első bemutatóját 2012. 12. 12-én tartották szintén Nagybalogon a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének a szervezésében. A szerzővel a könyv szerkesztője Homoly Erzsébet beszélgetett. Sor került dedikálásra is. 
Pál Dénes: Balogvölgy múltja és hagyományai című könyve megvásárolható a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban, vagy megrendelhető a Csemadok Nagybalogi Alapszervezeténél a pal.gabi@azet.sk e-mail címen.

HE, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”36769″}