37107

 Dobai Sándor a Komáromi Református Egyházmegye esperese, dunamocsi lelkipásztor Jakab apostol levelének 4. részének 8. verse alapján: „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” – osztja meg gondolatait.

Karácsonyra készülve bizonyára mindannyiunkban felsejlenek gyermekkorunk boldog emlékképei. Mikor a hosszú adventi estéken összeült a család és sorra énekeltük nemcsak az adventi, hanem már a karácsonyi kedves énekeinket is.
Amikor adventi csendes perceinkben a Szentírásra figyelünk, akkor tudatosodik bennünk, hogy hogyan készítette fel Isten az Ő népét a Megváltó érkezésére. A próféták évszázadokon keresztül hirdették az Eljövendő Fiú, a Szenvedő Szolga, a Békesség Fejedelme eljövetelét.
Sokaknak megadatott már, hogy járhattak a Szentföldön, láthatták Názáretben azoknak a házaknak a maradványait, ahol a hagyomány szerint Máriáék és Józsefék laktak; járhattak Betlehemben, a születés barlangjában és a pásztorok mezején; de a korhű filmek nyomán mindannyian könnyen magunk elé képzelhetjük Mária és József viszontagságos életét. A Szentírást ismerve végigkísérhetjük az Úr Jézus földi útját születésétől egészen a mennybemeneteléig. Tanítása nyomán folyamatosan készülhetünk az Ő visszajövetelére – a második ádventre is. „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok”- figyelmeztet Jakab. Közeledjünk hát helyesen, feldolgozva a múlt tanulságait, magunk előtt látva a Feltámadottal való találkozást, hogy gazdagítani tudjuk a jelent.
Az Istenhez való közeledésünk az Úr Jézustól kapott kiváltságunk, mely cselekedeteink, gondolataink és érzésvilágunk folyamatos tisztulásában mutatkozik meg és látszódik erkölcsi tartásunkon.
Tudatosítanunk kell, hogy jelenünk, mely folyamatosan a múltba fordul nem hull a semmibe, hanem tanúskodik majd mellettünk, vagy ellenünk. Az Úr Jézus jelenvalósága így emeli ki az életünket a fogantatás és halál rövid földi szakaszából az örökkévalóság útjára. Felragyogtatja előttünk azt a mennyei világot, ahová vár bennünket.
Figyeljünk hát még jobban az Igére, az igehirdetésre, hogy az valóban szívünk mélyéig hatolhasson és formálhasson, hogy Isten akarata mindig jobban érvényesülhessen az életünkben.
Tegyünk egy próbát karácsonyig: igyekezzünk napjainkat mindenestől Isten kezébe tenni. A sikereinket és kudarcainkat, az örömeinket és fájdalmainkat, a félelmeinket, a céljainkat. Kérdezzük meg naponta többször: „Mi a Te akaratod Uram?” És ha karácsonykor boldogabbnak látjuk szeretteinket és mindazokat, akik körülöttünk élnek, akkor maradjunk meg ezen az úton és teremjük bőségesen az Istennek tetsző jó gyümölcsöket.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház részéről a Kárpát-medencei református rádiók közös adventi műsorában eddig Szopó Ferenc bodrogszentesi lelkipásztor, Géresi Róbert püspökhelyettes, színai lelkipásztor és Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor szolgált. A hanganyag meghallgatható a Sola Rádió http://refradio.eu/radio/sola/ honlapján.

Reformata nyomán Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”36948,36908,36811″}