36944

Három évvel ezelőtt kezdődött el a Diósförgepatonyban a parókia és a hozzá tartozó gyülekezeti ház építése. A református egyházközség e célt szolgáló épületét húsz évvel ezelőtt lebontották, a lelkész pedig Felsőpatonyból szolgálta a gyülekezetet.

A lelkészlak építése akkor vált szükségessé, mikor a két egyházközség 2009-ben különvált, a diósförgepatonyiak pedig saját lelkészt választottak. Az eltelt időszak alatt sokat haladt az építkezés. A munkálatokra a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői kerete hétezer eurós támogatást nyújtott a kuratórium döntése alapján.
Az egyházközség 2009-ben fogott hozzá a több mint 420 ezer eurós költséggel járó beruházás megvalósításához. Azóta lerakták az alapokat, felhúzták a falakat, tető került az épületre, bevezették a villanyt, kiépítették a vízvezeték-hálózatot. A kút működéséhez szükséges technológiát is beszerelték. Az ősz folyamán elkészült a belső- és a külső vakolás.
A munkálatokra a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői keretéből folyósított hétezer eurós támogatást a fa alapanyagú nyílászárók megvételére fordították.
A következő évben kerülne sor a padlózat lerakására, a fürdőszoba és a konyha csempézésére. Amennyiben minden a tervek szerint halad, akkor egy év múlva már lakhatóvá válik a parókia a lelkipásztor és családja számára.
“Hisszük, hogy az építkezésünk azért folyamatos, mert megtartó és kegyelmes Istenünkben bízunk, aki csodálatos módon, mindig megnyitja a szükséges forrásokat, akkor és úgy, ahogy arra hitünk épülésére szükségünk van. Valljuk, hogy emberé a munka, Istené az áldás! Éppen azért feladataink között nem csüggedünk, hanem Istennek hálát adva köszönjük meg a támogatóink segítségét” – tájékoztatta a Reformata honlapot Tompáné Cséplő Veronika lelkipásztor az eddig elvégzett munkálatokról.
A kiadások fedezéséhez a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői keretén kívül Diósförgepatony önkormányzata, a GAW, GAW-Nőegylet, Reformierte Kirchgemeinde Kirchberg és a HOE – Hulp Oost Európa /Holland Alapítvány Kelet-Európa megsegítésére/, de a gyülekezeti tagok és a környező gyülekezetek adományai is elősegítették a munkálatokat.

Reformata/Felvidék.ma