37502

Szlovákiai tényfeltáró bizottság felállítását kezdeményezte Bagó Zoltán a Beneš-dekrétumok kapcsán, mivel a szlovák kormány eddig nem reagált az Európai Parlament Petíciós Bizottságának megkeresésére a Beneš-dekrétumok kapcsán.

Robert Fico szlovák miniszterelnök január 13-án a Szlovák Televízió 5 perc múlva 12 című vitaműsorában jelentette ki: „Aki ma eltörölné vagy megváltoztatná a Beneš-dekrétumokat, a második világháború eredményeit is meg kellene változtatnia. El kellene törölnie a párizsi békeszerződéseket, és más dolgokat is. Ez olyan dolog, ami számunkra érinthetetlen, s egyáltalán nem is fogunk foglalkozni ezzel a témával”.
Ezért Bagó Zoltán fideszes EP-képviselő kérelmet nyújtott be egy szlovákiai tényfeltáró misszió előkészítésére. Bagó Zoltán szerint az Európai Bizottság az ügyben feltett kérdésére adott válasza egyértelmű: Szlovákiának hatályon kívül kell helyeznie jogrendjéből a Beneš-dekrétumoknak a magyarokkal és más kisebbségekkel szemben súlyosan diszkriminatív passzusait.
Az elmúlt napokban Európában számos újabb nyilatkozat hangzott el a Beneš-dekrétumok kérdését illetően. Szlovák politikusok kijelentették: a kérdéses jogszabályok jelenleg is érvényben vannak, azok az európai jogrend részévé váltak Csehszlovákia utódállamainak az Európa Unióhoz való csatlakozásával. Robert Fico szlovák kormányfő pedig a napokban ismételten leszögezte: A Beneš-dekrétumok a második világháború következményei, épp ezért megváltoztathatatlanok és eltörölhetetlenek.

Bagó Zoltán fideszes EP-képviselő a Felvidék.ma-hoz eljutatott közleményében ezzel kapcsolatban kijelentette: “Nyomatékosan kérem Szlovákiát és a Fico-kormányt, hogy az uniós alapértékeket tartsa tiszteletben! Fejezze be a hamis és szakmaiatlan, történelmi köntösbe bújtatott politikai érvelést, és egyszer és mindenkorra zárja le a Beneš-dekrétumok ügyét az érintett szakaszok dereguláció útján való törlésével. 2013-ban elfogadhatatlanok azok a beneši etnikai tisztogatás szellemében született faji törvények, amelyek alapjai az iskolákban tanított, számtalan alaptalan hazugságnak. Mindez a felnövekvő korosztályok felelőtlen uszítása és mind a szlovák, mind a német, és mind a magyar fiatalok számára elfogadhatatlan, feszült és megalázó állapotot teremt”.
Hozzátette: “Mivel a szlovák kormány nem reagált a Petíciós Bizottság megkeresésére az ún. “Beneš” petíció kapcsán, kérelmet nyújtottam be egy Szlovákiába utazó tényfeltáró misszió felállítása érdekében. Az ügyben további fontos fejlemény, hogy az Európai Bizottság válaszolt az ügyre vonatkozó kérdésemre. A levélben az EB egyértelműen kijelenti: ‘….azokat a jogszabályokat, amelyeket egy adott tagállamban annak uniós csatlakozása előtt fogadtak el, és amelyek nem összeegyeztethetőek az uniós jog rendelkezéseivel, módosítani kell az uniós vívmányok tiszteletben tartása érdekében’ . Az Európai Bizottság ezzel kimondta, hogy a Beneš-dekrétumok egy részét deregulálni kell a szlovák jogrendből. Az uniós jog “ratione temporis” elvének alkalmazása, melynek alapján, ha egy tagállam az Unióhoz való csatlakozását megelőzően olyan jogszabályt fogadott el vagy hatályosított, amely sértheti a jogalanyok uniós jogrendből eredő jogosultságait, a jogalkotó azt – az uniós jog nemzeti jogszabályok felett élvezett primátusának elve alapján – megváltoztatni köteles” – jelentette ki Bagó Zoltán.
“Fentiekkel összhangban kérdezem, hogy meddig tűri az Európai Unió tétlen nyugalommal, hogy van egy olyan tagállama, mely a csatlakozás után emelt a jogrendjébe az EU joganyagával ellentétes törvényeket. Meddig kell eltűrnünk, hogy Szlovákia folyamatos jogsértést követ el azzal, hogy a Beneš-dekrétumok diszkriminatív határozatait hatályban tartja?” – tette fel a kérdést Bagó Zoltán.
A néppárti politikus szerint elfogadhatatlanok azok az állítások, miszerint a Beneš-dekrétumok kérdését nem lehet az érintett 12 dekrétum megszüntetésével megoldani. “A hallgatás a benesi hagyatékról és annak kultuszáról szörnyű következményekhez vezetett és vezet mind a mai napig: A megaláztatás szervilizmushoz, kishitűséghez vezetett, megalkuvásra, menekülésre késztette a magyarságot. Ebben a környezetben kevesebben vállaltak családot és magyarságukat a Felvidéken. Ezek a következmények a mai napig hatnak és az egyik legfontosabb katalizátorai a felvidéki magyarság rendkívül gyors mértékű asszimilációjának is. Ezek ellen a folyamatok ellen tehát minden eszközzel küzdeni kell” – jelentette ki Bagó Zoltán fideszes politikus.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”37267,37011,35805″}