37477

Egyeztetések folytak a Csemadok és az A. Nagy László vezette kisebbségi kormánybiztosi hivatal között. A találkozó részleteit Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke a Pátria rádióban ismertette.

Bárdos elmondta, hogy a kormány kisebbségi biztosa azt követőn, hogy elfoglalta hivatalát, találkozott a kisebbségek képviselőivel, köztük a kulturális szervezetek képviselőivel is. A Csemadokkal, mint a Szlovákiai Magyarok Társadalmi és Közművelődési Szövetségének a képviselőivel akkor nem találkozott – a Csemadok ugyanis éppen tisztújításra készült. Azóta a tisztújítás megtörtént (az országos elnöki tisztségbe Hrubík Béla mandátumának lejárta után Bárdos Gyulát választották – szerk. megj.), és a pozsonyi Csemadok-székházban sor került a kétoldalú megbeszélésre is a két intézmény képviselői között.

A Csemadok vezetői ismertették a közgyűlés utáni időszakban kifejtett munkát. Mint ismeretes, új alapszabályt fogadott el a Csemadok, új programmal, sok helyütt személyi változtatásokkal és új elképzelésekkel kezdték az új időszakot. Megemlítették azokat a problémákat is, amelyek az elmúlt időszakban – sajnos – ismét megjelentek, köztük a kulturális támogatások késését és annak következményeit. Ezek a Csemadok szervezeteinél nagy gondokat okoztak, egyrészt már nem mindenki tudott a megítélt támogatással élni, másrészt akik tudtak, azoknak alig volt idejük a folyósított támogatás elszámolására. A Csemadok örömmel venné, ha a következőkben már nem volnának ilyen problémák.
Ismertették a kisebbségi kormánybiztosi hivatalt a Csemadok országos jelentőségű rendezvényeivel.

A kormánybiztos tájékoztatta a Csemadok vezetőségét arról, hogy a tavalyi év problémái és az anyagi támogatások odaítélésénél tapasztalt gondok elsősorban az átmeneti időszakból adódtak. Ígéretet kaptak a kormánybiztostól, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a tavalyihoz hasonló helyzet ne következhessen be. Eszmecserét folytattak az együttműködés lehetőségeiről, közös érdek, hogy a Csemadok tevékenységéhez azon anyagi javakat és támogatásokat biztosítani tudják, amelyek  nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy állami feladatokat is ellátó tevékenységét folytatni tudja.

Pátria, Felvidék.ma