37486

Rejtélyes levelet kapott jó néhány bodrogközi polgármester. A levél nyomán az a hír terjedt el, hogy a Kassai Luník IX. lakótelep lakói közül többeket a Bodrogköz falvaiba költöztetnének.

A Pátria rádió 2013. január 15-i Reggel c. műsorában tájékoztattak arról, hogy rémhír-terjesztés bűncselekménye gyanújával már a rendőrség is nyomoz ez ügyben. Erről kérdezte a műsorvezető Furik Csabát, Kisgéres polgármesterét, aki szerint lehet valós alapja is a híresztelésnek. Elmondta, hogy volt már próbálkozás ezen a téren Kisgéresen is. Egy cég eladó házak után érdeklődött a polgármesteri hivatalban. Azt is elmondta a témát alkotó névtelen levéllel kapcsolatban, hogy igazából nem tulajdonított neki nagyobb figyelmet, hiszen feladója nem volt. Egy kézzel írott, kézzel címzett levél érkezett a polgármesteri hivatalba. A polgármester szerint ez inkább egy rémhírt terjesztő, mocskolódónak nevezhető levél volt. Azt tartalmazta, hogy Királyhelmec városának adóssága miatt, úgy akarják megoldani ezt a problémát, hogy a kassai Luník lakótelepről költöztetnek ki oda embereket. A polgármester azt is elmondta, hogy ő ennek abszolút nem tulajdonít olyan nagy jelentőséget. Szerinte ez egy rémhírterjesztés, meg szerinte oda jutottunk 22 év után, hogy vannak olyanok, akik így próbálnak gondokat okozni. Elmondta, hogy ő ismeri a királyhelmeci vezetést és egyáltalán nem gondolja, hogy ilyen lépést tennének, vagy egyáltalán, hogy bárki is megtenné. A levél ugyanis valami olyasmit állít, hogy Királyhelmec polgármestere az adósság elengedése ellenébe romákat engedne betelepülni a városba. Ezt Kisgéres polgármestere is alaptalan rémhírnek nevezi.
Bodrogköz egy többszörösen is hátrányos régió. Tehát van egy adósság, ami nagyon érdekes, hogy hogyan is keletkezett. Nem is a jelenlegi városi vezetésnek a munkája nyomán, hanem az előzőeké. Igazából furcsa a szlovák jogrend, hogy keletkezik egy adósság olyasmiért, amit soha nem kapott meg a város, amit most a városon szeretnének behajtani. Nem mostani, hanem több évvel ezelőtti dologról van szó. Amit én tudok róla az az, hogy a bíróság egyáltalán nem foglalkozott azzal az üggyel, hogy ez a számla miért nem jelent meg Királyhelmecen. És ha nem jelent meg, akkor miről beszélünk. Van egy számlakönyv, amit vezetünk, ha abban az ember valamit átír, vagy hamisít, vagy kitépi a lapját, annak nyoma van. A másik dolog, hogy valamilyen határidő lejárta előtt a felszámolóbiztos kiállít egy biankó-csekket, aztán ezt behajtják a városon. Akkor ez egy néhány százezres tartozás /koronában/, ma már 30 millió koronának megfelelő vagy afölötti összegre rúg. Én azt gondolom, mondta Furik, hogy a szlovák jogrendben is valami nagy gond van, mert hogy létezik az, hogy a főügyész visszaküldi újból a bírósági perek után, mert úgy gondolja, hogy az ügyben sok minden hiányos és sok mindent nem vettek figyelembe; s az új tárgyalásnál újból ugyanaz a bírónő fogja pl. a járáson tárgyalni. Az esetet hallva az ember úgy gondolja, hogy ezt egy Királyhelmec nagyságú szlovák többségű város ellen biztos nem tették volna és van egy olyan érzésem, hogy egy ilyen ítélet sem született volna – nyilatkozta Furik Csaba.

Kassa esetében is úgy próbálják megoldani a szociális problémát, hogy szétterítik a megyében, vagy a környező településeken a romákat. Nem elég gond ezeknek a településeknek, hogy hátrányos helyzetben vannak, mert egyre nagyobb a munkanélküliség, szociális gondokkal, problémákkal küzdenek és itt próbálnak venni házakat olyanoknak, akik nem tudnak ott mit kezdeni. Senki nem tanította meg őket arra, hogy mit kell egy falun tenni, tehát folytatni fogják azt az életmódot, amit eddig is folytattak.

A polgármester szerint a névtelen levél Királyhelmec város polgármesterének a befeketítését szeretné elérni, másrészt viszont, valamilyen hitelt mégis csak tulajdonít ennek a levélnek annyiban, hogy ő is értesült olyan esetekről, mikor az ilyenféle betelepítések megtörténtek, mint ahogy említette is, hogy Kisgéresen is érdeklődtek eladó házak felől. Elmondta, hogy szerinte összemosódik két dolog. Az, hogy van egy adósság, senki sem tudja mi lesz belőle és a bodrogközi falvakba nem egy ilyen betelepítés volt. Tehát a polgármester szerint egyszerűen felháborító az, ami történik, mert szerinte nemzetközi jogot is sértenek, mivel egyszerűen erőszakosan beavatkoznak egy településnek a nemzetiségi összetételébe. Nemcsak hogy más nemzetiségűeket hoznak, még az anyanyelvük is teljesen más és aztán mindenki követelőzik itt a jogokkal meg egyebekkel. Királyhelmec esetében tudom, hogy építenek szociális lakásokat, de csak a királyhelmeci lakosoknak, tehát soha nem volt ilyen eset Királyhelmecen. A bodrogközi falvakban viszont igen. Senki nem tud ellenállni, ha valaki megvesz egy lakást és aztán egy hónap múlva kiderül, hogy mi történik ott. Csodálkozom is, hogy még senki nem emelte fel a szavát ellene. Azt gondolom, hogy legnagyobb hibája az egész rendszernek van, ahogyan ez működik, meg annak, hogy a politika egy kicsit rövidlátó és a rövidtávú sikereiért mindent föláldoz – nyilatkozta Kisgéres polgármestere, Furik Csaba.

Pátria rádió/Felvidék.ma