41803

A Gömöri Református Egyházmegye szeptember 28-án, Tompa Mihály születésnapján, a hanvai református templomban rendezte a 12. kórustalálkozót. A gömörhorkai, a losonci, a vály-völgyi, a serkei, a tornaljai, a simonyi, a nagybalogi, a zádorháza-rimaszécsi és hanvai gyülekezetek énekkarjai dicsőítették az Urat.

Az alkalmat a 89:1 zsoltár éneklésével kezdték meg. A kórustalálkozót Nt. Nagy Ákos Róbert a Gömöri Református Egyházmegye esperese nyitotta meg és vezette. Az egybegyűlteket Juhász Elemér a hanvai gyülekezet gondnoka köszöntötte. “Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ebben az esztendőben mi adhatunk otthont a Gömöri Református Egyházmegye XII. Kórustalálkozójának” – mondta, s áldást kért az együttlétre.
Nt. Bihari László Richárd lelkipásztor áhítatát a 89. zsoltár második versére kapcsolta. “Uram kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről-nemzedékre hirdetem hűségedet” – idézte.
Hangsúlyozta az emberi érzések tömör és jó megfogalmazását az egyes énekszámokban, s a keresztény embernek lehetősége van az Isten és az ember közötti érzések megjelenítésére is. “Gazdag a keresztény ember, ha zsoltárt énekel. A keresztény ember ismeri az Isten kegyelmét és hűségét; kérheti, hogy az Isten mutasson utat; s úgy érzi, hogy bűnei alatt roskadozz, akkor énekben is fordulhat az Isten bocsánatáért” – mondta.
A Ne félj, mert megváltottalak… énekkel köszöntötték a testvéreket a Hanvai Református Gyülekezet gyermekei és fiataljai Nt. Nagy Andrea vezetésével. Jó reménységgel lehetünk a jövendő felől, hogy bátran nevezhetjük őket is kórusnak. Videótudósítás a Magyar Interaktív Televízióban ITT>>>.
A kórustalálkozón részt vett a Simonyi Bárka Kórus, a Vály-völgyi Kórus, a Hanvai Református Férfi Kórus, a Nagybalogi Szivárvány Kórus, a Tornaljai Református Keresztyén Gyülekezet Vegyes Énekkara, a Losonci Serly Kórus, a Hanvai Református Gyülekezet Tompa Mihály Vegyeskara, a Serkei Református Egyházközség Férfi Kórusa, a Zádorháza – Rimaszécsi Női Kórus, a Gömörhorka Református Gyülekezet Női Kara, a Gömöri Lelkészkórus.
“Ezúttal tizenkét kórusnak volt alkalma az egyházmegyénkből, hogy bemutatkozzon. Nagyon sok munka, próba vagy egy-egy kórus háta mögött, amikor félre kell tenniük más jellegű programjaikat. Azért próbálnak, azért áldozzák az időt, hogy szolgálhassanak Istennek, s nekünk is kellemes perceket hoztak. Mindezt nagyon nagy szeretettel köszönöm meg” – nyilatkozta Nt. Nagy Ákos Róbert esperes.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztályának igazgatója, Nt. Süll Kinga egyházzenész köszöntőjében elmondta jó, hogyha tudunk dicsekedni Isten kegyelméről, s mégjobb, ha ezt a dicsekvést énekszóba tudjuk önteni, s így tudunk szolgálni az Úr Istennek egymás előtt. Ahogyan hallottuk a gyülekezetek kórusai bizonyságot tettek a hitükről.
“Öröm, hogy újra itt lehetek Gömörben. Szívesen jövök erre a vidékre. Már évek óta figyeljük a zenei életet a gömöri egyházmegyében. Nagyon örülünk, amikor vannak kórusok, amelyek újraszületnek, amikor vannak karnagyok, s vállalnak feladatokat” – nyilatkozta Nt. Süll Kinga egyházzenész.
“Hiszem azt, hogy mindannyian megtapasztaltuk, hogy a közös ének erővel tölt fel bennünket, hisz, ha mást felüdítünk, akkor magunk is felüdülünk ebben” – tette hozzá.
Az emléklapokat Bán Zoltán, a Gömöri Egyházmegye főgondnoka és Nt. Nagy Andrea hanvai lelkipásztornő adták át a kórusok vezetőinek, akik ajándékba megkapták Osváth Viktor kecskeméti egyházzenész református énekgyűjteményeit is.
“Mint minden évben, most is megszólítottam barátaimat, református testvéreimet, hogy anyagi támogatással tudjunk segíteni idén is két kórust. Auxt Ferenc, Juhász István és Boros Zoltán társultak hozzám, így támogatásban részesíthettük a frissen megalakuló serkei férfikórust és a hanvai Tompa Mihály vegyeskart” – nyilatkozta Bán Zoltán főgondnok.
Közös énekként a „Tartsd meg hazánkat Isten…” című éneket adták elő a kórusok Németh Aladár vezetésével.
A Himnuszt követően megkoszorúzták Tompa Mihály sírját a templomkertben. A gyülekezet a Szózatot énekelte, az emlékezés virágait Czókoly Lajos, Hanva polgármestere és Nt. Nagy Andrea helyi lelkésznő helyezték el. Tompa Mihály költő-prédikátor, a hanvai gyülekezet egykori lelkipásztora 196 évvel ezelőtt éppen szeptember 28-án született. A nevét őrző helyi vegyeskar A gólyák című versének feldolgozásával tisztelgett az emléke előtt. A községben egy tájházat is szeretnének kialakítani Tompa Mihály pap-költőnek.
Az összejövetel szeretetvendégséggel ért véget a Diakóniai Otthonban.

A rendezvényen készült képriportunkat a Képgalériánkban tekinthetik meg.

HE, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35624,29280″}