41725

Kassán szeptember 21-én és 22-én kétnapos rendezvény zajlott, melynek neve: Nemzeti menetelés az életért. De már 16-án hétfőn a régi, Kórház-utcai kórház előtt imádkoztak az egybegyűltek. Másnap a Terasz-lakótelepen található új kórház előtt imádkoztak, majd este a Fő utcai Teológiai Fakultások műsort adtak, Igent az életnek, a menetelés az életért a szívedben kezdődik címmel. Szerdán az Alkotmánybíróság előtt imádkoztak a résztvevők. Csütörtökön különböző utcákon élőláncot alkottak az emberek. Pénteken egész nap tartós élelmiszerek gyűjtésére került sor a Fő utcán a rászoruló és elhagyott anyák számára. Este ökumenikus istentiszteletet tartottak a Malom utcai evangélikus templomban.
Szombaton délután szerteágazó témájú előadások hangzottak el az életvédelem tárgyköréből, a gyermekneveléssel kapcsolatos tudnivalókról, a homoszexualitásról, a fogyatékkal élő gyermekről, mely ajándék lehet, a halálkultuszról, az abortusz-tablettáról, a szoptatásról, az emberi méltóságról, a gender „ideológiáról”, mely azt hirdeti, az ember semleges lénynek születik és majd maga dönti el, fiú, vagy lány akar-e lenni. Természetesen az eutanáziáról, a heteroszexuálisok diszkriminálásáról a homoszexuálisokkal szemben is szó esett. Konferenciát szerveztek a Katolikusok a politikában címmel. Este mise zajlott a felvonulás megnyitásaként.
Ha az emberek nem is tudtak a rendezvénysorozatról, azt azért tapasztalhatták, a városban sokkal több fiatal nyüzsög mint általában. Ez az utolsó napon még szembetűnőbb volt.
Vasárnap délelőtt a kassai katolikus templomokban ünnepi szentmiséket tartottak, majd az Immaculata-szoborcsoport előtt műsorok zajlottak és 14:30-kor megindult a Nemzeti menet az életért. A dóm felől indult az Erzsébet, volt Szathmáry György utcán, befordult a Bethlen Gábor-körútra, majd a Dohány utcán át visszatért a Fő utcára és ott befejeződött.
A rendezők szerint Kassa idén Európa kulturális fővárosa, ezt ezekben a napokban az Élet Kultúrájának Városává teszik. Ez az első ilyen menet. Külföldiek is részt vettek rajta. Együtt kívántak választ adni a halál kultúrájára, mely nyíltan tör az ember életére. Az emberi élet méltósága sérthetetlen és nem maradhat magánvélemény. Felelősséget éreznek azok iránt, akik képtelenek ellenállni és szükségük van segítségre. A menet a passzivitásból és érdektelenségből való kilépést jelképezi, amikor embertársunk iránti elkötelezettséggé válik. Ez a menet nyilvános kinyilvánítása annak a meggyőződésnek, hogy az ember életét feltétel nélkül védeni kell a fogantatás pillanatától a természetes halálig. Ez a meggyőződés vezeti a szervezőket, hogy elutasítsanak minden erőszakos és gyűlöletkeltő megnyilvánulást.
A nemes célkitűzést nagyon sok fiatal támogatta, ami örömteli volt. Csak nem egészen értettük és zavaró volt, hogy a multikulturalitással dicsekvő városban, miért csak egy nemzet tagjainak kellene elutasítania az abortuszt és eutanáziát. Vagy a szlovákokkal együtt élő többi nemzetiség tagjainak élete nem erre nem érdemes? Itt visszájára fordul a szolidaritás krisztusi, egyetemes eszméje! Mindennek ellenére sok magyar fiatalt is láttam a tömegben.
A rendezvény logója egy csillagocska, melyet rendszerint a születési évszám elé írunk, de egy haladó emberre és propellerre is hasonlít, így a mozgásra is utal. Fehér alapon kék és vörös kivitelezésben a nemzetit kívánja hangsúlyozni. Kicsit több volt a nemzetiből, mint ahogy ezt egy vallási indíttatású rendezvénytől elvárnánk. De ne csodálkozzunk, ha Szlovákia Püspökkari Konferenciája annak főszervezője.
Kár, ha ilyen nemes és egyetemes célkitűzést a szűkítő nemzeti öncélúság árnyékolja be.
Balassa Zoltán képriportja megtekinthetők képgalériánkban.
Balassa Zoltán, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”41705,41654″}