41959

A Magyar Megmaradásért polgári társulás csallóközi szervezete mellett megalakult a társulás Duna mente és Alsó-Garam menti szervezete. Az alakuló ülésre Csatán a kultúrházban került sor október 6-án, az aradi vértanúkra való megemlékezés napján.
A jelenlévők egy perces csenddel fejezték ki tiszteletüket a jeles esemény kapcsán. Húsz lelkes alapító tag ült egy asztalhoz, akik Hetényből, Búcsról, Mocsról, Nagyölvedről, Farnadról, Bényből és Nánáról gyűltek össze. Büszkék a magyarságunkra, történelmünkre, szellemi nagyjainkra és tenni is akarnak azért, hogy a felnövő nemzedék is megismerje dicső múltunkat, nemzeti értékeinket, hogy kialakuljon a gyermekekben a hovatartozástudat, nemzeti öntudat.
Székely árvák fogadását is tervezik a térségben, nemcsak azért, hogy segítsenek a nehéz helyzetükön, hanem hogy tanuljunk tőlük, azoktól, akikben határozottabb a magyartudat, jobban tisztelik az őseiket, mélyebb történelmi tudással rendelkeznek.
Az alapító ülést a csatai Okos Csaba hívta össze, akit a szervezet elnökévé választottak meg. Együttműködött a csallóközi szervezettel, és a nagyszerű rendezvényeik láttán elhatározta, otthon is megvalósít hasonló tevékenységet. A minél fiatalabb korú gyermekekben kívánja erősíteni a nemzeti tudatot sportrendezvényekkel, kirándulásokkal is.
A szervezet első rendezvénye egy néprajzi verseny lesz a térség alapiskolái fölső tagozatosainak számára, ahol a tanulóknak saját falujukat kell bemutatniuk. A báli idényre jótékonysági bálok szervezését tervezik. Egyik fő céljuk a dicső történelmi eseményekre való megemlékezés az érintett településeken.

Nagy Csilla, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”41949″}