42304

Korszakokat átívelő tartalommal és aktuális igei üzenetek gazdag kínálatával jelent meg a Magyar Református Presbiteri Szövetség lapjának szeptember-októberi száma. Rendhagyó módon 22 oldalon, amit az indokol, hogy bőségesen kapott a kiadó információt, tanítást és visszapillantást a világ reformátussága lelki szimbólumáról, a Heidelbergi Kátéról, 450 éves évfordulója alkalmából.
A lélekemelő színes képekbe öltöztetett lap teljes terjedelmében tartalmazza III. Frigyes pfalzi választófejedelem ajánló sorait a katekézishez, amit egy keddi napon, 1563. január 19-én írt.
Nem kisebb igénnyel, mint hogy az egyházi és a világi hivatalokban a kormányzás és a gazdálkodás prosperálását, virágzását összekapcsolja a fegyelemmel, a köztisztelettel és más erények növekedésével. Intenciója, hogy az ifjúságot már kicsi korától erre az egészséges tudományra kell nevelni, ami az evangélium és Isten megigazító kegyelme ismeretének gyümölcse.
A negyvennél több nyelven mintegy 500 kiadást megért Káté keletkezéséről, hatásáról, Istennek azt megteremtő nagy rendezői munkájával foglalkozik az egyik cikk, de olvashatunk rendszeres gyülekezeti használatáról, valamint olyan vallomásokat is, melyek a “hitvallási irat” személyes hasznát is bemutatják (Petrőczi Éva, Békefy Lajos, Becz Tünde, Kövespataki László).
Mindezt kiegészíti Dr. Fekete Károly nagyszerű Káté-magyarázatának a bemutatása, ami félezer oldalon minden igényt kielégítő módon vezeti be az Olvasót a Káté párbeszédes világába, gyakorlati segítséget adva használatához. A katekizmus mai modern fordítása is megjelent, erről is tájékozódhatunk. És játékos kvíz formában folytatódik a Káté feldolgozása ebben a számban is (Békefy-Röhrig Klaudia).
Az Őszi határszemle c. írás gyönyörű színes fotói hívnak hálaadásra és számvetésre nemzeti távlatban Szabó Dániel tolla nyomán. Olvasunk interjú formában írt visszapillantást az ökogyülekezeti konferenciára (Nagy Sándor), s arról, miként élhetünk a szoláris világkorszakban Jézus környezeti értékszemléletével, mit jelent a lelki ökológia és a reménypotenciál napjainkban (Békefy Lajos).
A rovatokban igei tanítást (Viczián Miklós), Gyökössy Endre szép vallomását olvashatjuk a 48 filléres presbiterről (Kiss Domokos Dániel), a gyülekezeti zeneügyről és a presbiterek e területen végezhető szolgálatáról (Papp Vilmos), továbbá Augustinus ma is érvényes gondolatairól (Apostagi Zoltán), a 60 éve megölt Pógyor István egyházépítő fáradozásairól (Papp Vilmos).
Nehéz bibliai Igéről is kapunk értő tanítást (Papp Vilmos). Határon belüli-kívüli nyári konferenciák értékes és értékközlő hasznosságáról szólnak a beszámolók: a tahii 13. Országos Prebiteri Konferenciáról (Szilágyi Sándor), a kilencedik sólyomkővári és az ugyancsak kilencedik “csodálatos lugosi konferenciáról” (Szőnyi Levente, Venter Miklós).
A fogyasztói és a termelői keresztyénségről szólt gondolatébresztő módon a boldvai konferencia (Kojsza Péter), s nem maradhat el most sem egy református cigánygyülekezet bemutatása, ezúttal a sátoraljaújhelyié (Szabó Dániel).
Az előttünk jártak jövővédő szolgálatát három írás is taglalja: a finn lelki ébredés vezéregyéniségéről (Mikó László), a reformkor református mindeneséről, (pálóczi) Horváth Ádámról Papp Vilmos könyve nyomán és a presbiteri szolgálatról a minden presbiter kezébe ajánlható könyvecske kapcsán (szerző Huszár Pál). Mindezeken túl hasznos jogi ismereteket is közöl a lap a lelkészek jogállásáról, a bennünk élő Krisztus-képről, Agg Simeon gazdag hagyatékáról. E színes lapszám lélekemelő képeivel és írásaival méltó tiszteletadás a reformáció nagy világformáló ajándékáért a kárpát-medencei közel 40 ezer magyar református presbiter nevében és épülésére…(drbl)

Felvidék.ma