42395

A párkányi régió legnagyobb gondja, baja, amit tüstént orvosolni kell, a magas munkanélküliség.  A munkahelyteremtés ugyan állami feladat, ám a megyei önkormányzat nagyon sokat segíthet törekvéseink megvalósításában.  2004- 2006 között tagja lehettem egy szakmai regionális társulásnak, amely munkahelyteremtés céljából ipari és logisztikai parkot tervezett a párkányi régióban. Ennek megvalósítása azóta félbeszakadt, ám az utóbbi hónapokban kibővített formában folytattuk az előkészületeket. Nyitra megye hathatós támogatásával a következő években fokozatosan megvalósulhat az Ister-Granum Integrált Területi Beruházás. Ennek köszönhetően régiónkban, a Duna mindkét partján logisztikai, szállítmányozási bázis és ipari park jöhet létre. Adottságaink mindehhez megvannak, a politikai csatákat kell sikeresen megvívnunk. Az Európai uniós támogatással megvalósuló beruházás legfontosabb célja a munkahelyteremtés, a párkányi régió áldatlan szociális helyzetének orvoslása. A beruházási csomag első eleme a teherkomp Párkány és Esztergom között, amely immár nyertes európai uniós pályázat, ezt jövőre minden bizonnyal üzembe helyezik. A 8 évvel ezelőtti tapasztalat mondatja ki velünk, amíg nem oldódik meg a Dunán áthaladó teherfuvarozás, addig Párkányban nem telepszik meg számottevő ipari létesítmény.

A regionális fejlesztés terén is komoly hatáskörökkel rendelkeznek a megyék.
A regionális fejlesztést szolgáló európai uniós alapok, a Regionális Operatív Program és az ETE HU-SK Program (korábbi Interreg) ügyében nincs ugyan a megyéknek végső döntési jogköre, ám széleskörű beleszólási, véleményezési lehetőségei megvannak. A megyei választás egyik fontos tétje tehát az, hogy a jövőre kezdődő új hét éves uniós költségvetési és programozási időszakban képesek leszünk-e régiónk fejlődését, felzárkózását szolgáló forrásokat lehívni. Mondjuk éppen a Párkány-Ebed-Esztergom közötti Integrált Területi Beruházásra, amelynek célja a munkahelyteremtés, vagy más hasonló célkitűzésekre a többi járásban, megyei választási körzetben.
Ezért is felettébb fontos, hogy sokan vegyenek részt a megyei választáson, ne becsüljék le annak jelentőségét. Fontos, hogy régiónkat olyanok képviseljék, akik képesek hatékonyan ellátni feladataikat, amelyek teljesítése elképzelhetetlen politikai tapasztalat, szakmai rátermettség, kellő szorgalom, munkabírás és a közösségünk iránti elkötelezettség nélkül.

Farkas Iván, az MKP alelnöke, Nyitra megyei képviselőjelölt{iarelatednews articleid=”42380,42361″}