42783

Tíz személyiséget fogadott tiszteletbeli doktorainak sorába – többek között Koncsol Lászlót, Egyetemes Egyházunk tiszteletbeli főgondnokát – november 21-én a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusa. Az ünnepségen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat a rendezvényen Géresi Róbert püspökhelyettes képviselte.
A Díszdoktoravató Tanácsülését a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében anyaintézményének, a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulója alkalmából rendezték meg a Kollégium Dísztermében.
Az alkalmon igét hirdetett Bölcskei Gusztáv püspök, az Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, aki prédikációjában kiemelte, hogy Isten, vándorló népének legfontosabb kérdése: Honnan jön az én segítségem? A válasz erre nem lehet más, minthogy segítségünk az Úrtól jön, aki segít, hogy ne térjünk le az útról és ne híguljon fel az evangélium igazsága – mondta a püspök.
A Hittudományi Egyetem tíz személyiségnek adott díszdoktori címet. A magyarországi , skót, dél-afrikai, osztrák és svájci tudósok között egyházunk tiszteletbeli főgondnoka Koncsol László írót, irodalomkritikust is díszdoktorrá avatták.
Fekete Károlynak, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorának a méltatásban Koncsol László hosszú éves munkásságának néhány mérföldköve került megemlítésre. 1936. június 1-én született Deregnyőn Koncsol János református lelkész és Széles Jolán gyermekeként. Középiskolai tanulmányait Sárospatakon és Komáromban végezte. Mindkét város meghatározó szereppel bír jellemének és szellemiségének fejlődésében. Felsőfokú végzettséget Pozsonyban, a Comenius Egyetemen szerzett.
Széleskörű irodalmi tevékenysége, mint irodalomkritikus, esszéíró, hely- és művelődéstörténész, költő, műfordító, szerkesztő és pedagógus teljesedett ki. 2001-2003 között a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke volt. 2002-2006 között a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnoka volt. A Csallóközi Kiskönyvtár című sorozat alapító szerkesztője.
Többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, a Jedlik Ányos-díj és a József Attila-díj birtokosa.
Koncsol László tisztánlátása, nemes bölcsessége és alázata olyan példaként áll előttünk, mely tiszteletre és követésre méltó. Adja meg az Isten, hogy felvidéki magyar reformátusságunk családjába még sok évig tisztelhessük főgondnok urat – hangzott el a méltatás zárszavában.

Reformata, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”15487,4273,32349,25863″}