reformatus02-200

Az abaúj-tornai egyházmegye kórusai november 10-én, vasárnap Kőrösön adtak egymásnak találkozót. A rendezvények hat kórus képviseltette magát.

A délután fél háromkor kezdődő istentiszteleten Mudi Róbert, a helyi gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a megjelent kórusokat és az érdeklődő gyülekezeti tagokat. Az igehirdetési szolgálatot Varga Zoltán egyházmegyei lelkészi főjegyző, a Szádalmási Református Egyházközség lelkipásztora tartott az Ef 5,19.20 versek alapján. Az igehirdetés után az énekkarok rövid bemutatása és szolgálata következett.

A pelsőci és gömörhorkai közös kórust Máté László karnagy vezette, majd a szádalmási gyülekezet kórusa lépett fel Varga Zoltánné irányításával. A rozsnyói gyülekezet kórusa Csobády Mária vezetésével énekelt. Fellépésük után a berzétei és kőrösi közös énekkart, a Berkőt hallgathatta a közönség, majd a kassai magyar gyülekezet énekkara Kovácsné Palcsó Edit karnagy vezetésével szólaltatta meg a zsoltárokat és dicséreteket. Az énekkarok sorát Mudi Henrietta lelkipásztor vezetésével a helyi kőrösi gyülekezet énekkarának kedves szolgálata zárta.

A kórusok szolgálata után Orémus Zoltán esperes megköszönte a helyi gyülekezetnek az egyházmegyei találkozó helyszínének biztosítását és a körültekintő szervezési munkát, a kórusoknak pedig a lélekemelő szolgálatot, és buzdította őket a református énekkultúra további ápolására és annak elkötelezett képviseletére.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztálya megbízásából Mudi Henrietta lelkipásztor mondott köszönetet a kórusoknak és a további munkájukra áldást kérve átadta az elismerő okleveleket és ajándékokat.

Reformata, Felvidék.ma