42930a

Lelkészszentelő istentiszteletet tartott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház november 28-án. Az ünnepi eseményen kilenc lelkipásztor kapott végleges felhatalmazást és kibocsátást Isten igéjének hirdetésére.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban (SZRKE) hagyományosan kétévente kerül sor lelkészszentelésre. Az ünnepi alkalmon az eskü- és fogadalomtétel után az egyes egyházmegyéket irányító esperesek kézrátétellel kérnek áldást a lelkészek lelkipásztori szolgálatára. Azok a lelkészek kaphatnak végleges felhatalmazást és kibocsátást Isten igéjének hirdetésére, akik a második lelkészképesítő vizsgájukat a lelkészszentelést megelőzően sikeresen letették.
A rimaszombati református templomban tartott két nyelven zajló ünnepi istentiszteleten Nagy Ákos Róbert, a gömöri egyházmegye esperese Krisztus határtalan nyitottságáról szólt.
„Bár voltak olyan idők, amikor Jézust a templom négy fala közé kívánták zárni, ő akkor is és ma is otthagyja a templomot, felkeres minket otthonaikban, helyet követel magának a mindennapjainkban. Pontosan úgy, ahogyan elment a bűnös vámszedő házába is” – mondta. Hozzátette: “Jézusnak hatalma van arra, hogy felemelje és megerősítse az embert. Aki megtapasztalja Isten felszabadító hatalmát, az induljon el a szolgálat útján.”
Marek Kačkoš bezői lelkipásztor igehirdetésében arról beszélt, hogy nehéz időkben élünk, mégis elégedetteknek és boldogoknak kell lennünk. Mert van, aki megtart minket: a midenható Isten. Ezzel a bizalommal kell végeznünk munkánkat az emberek között.
Fazekas László püspök a felszentelendő lelkészekhez szólva úgy fogalmazott: nem az embertől van a felszentelés – az mindig Isten adománya. “Mi csak a külsőt tudjuk vizsgálni, s egyedül Isten az, aki az emberi szívekbe is belelát” – mondta.
Az istentisztelet végén, a templom bejáratánál leleplezték Varga Imre, korábbi református püspök emléktábláját. Az élete nagy részét Rimaszombatban szolgáló egyházi vezetőt hatvan évvel ezelőtt, 1953. szeptember 29-én választották az egyház lelkészi elöljárójává. „Varga Imrét a legnehezebb időkben is egyháza és népe megmaradása iránt érzett felelősségérzet irányította” – mondta laudációjában Fazekas László.
Az istentisztelet előtt az egyház Tudományos Gyűjteményeinek gondozásában „Ahogy lehet…” címmel nyílt emlékkiállítás, amely Varga Imre életét és szolgálatát mutatja be.

Az ünnepi istetiszteletet követően november 29-én szintén Rimaszombatban ülésezett a SZRKE Zsinata. A program szerint a VIII. ciklus 10. ülésén hat tárgysorozati pontot kellett a három nap folyamán a küldötteknek megvitatniuk. Ezek közé tartozott a Pálóczi Czinke István-díj, amellyel már a május végén megtartott Zsinat is foglalkozott, valamint a Közalap működésével kapcsolatos kérdéskörök tisztázása.
Az ülésen szó volt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gazdálkodásával kapcsolatban benyújtott törvénytervezetről, de a beterjesztés szerint módosították a szeretetszolgálatról szóló törvényt is. Egy közös nyilatkozat elfogadására is sor került, amelyet a szlovákiai egyházak képviselői közösen fogalmaztak meg a családról és keresztyének üldözéséről.

LM, Felvidék.ma
Fotó: Gecse Attila, gomorilap.sk
{iarelatednews articleid=”30921,589″}