42872

Parti Zoltán, Hulita Vilmos Fülekért végzett munkásságának szeretne emléket állítani a könyv megjelentetésével, s pótolni mindazokat a hiányosságokat, helyreigazítani mindazokat a téves információkat, amelyek a füleki férfi személyét körbelengik.
„… először beképzelt, pénzes zsidók által támogatott pesti ficsúr volt… később karrierista… a cseh legionaristák besúgója… majd burzsuj, gyártulajdonos… a gyári vagyon jogosulatlan használója.. munkások elnyomója, kizsákmányolója… a kommunisták legádázabb ellensége… a cseh arisztokrácia talpnyalója… fasiszta agrárpárti képviselő… a példás családi élet szentségének megszégyenítője… jellemtelen tisztséghalmozó… csaló spekuláns… szemtelen magyar, aki még csak köszönni sem tanult meg szlovákul… hitbuzgalmi képmutató… a csehek kiszolgálója, aki nem érdemelte meg a bevonulási fogadáson való részvételt… goromba, rátarti ember… a németek szerint a kommunisták embere… a felszabadulás utáni kommunisták szerint fasiszta mintapéldány, akinek még helye sincs Füleken…” – olvashatjuk a meghívón mindazokat a fámákat, amelyek Hulita Vilmos személyét övezik. De ki is volt valójában Hulita Vilmos? – erre a kérdésre keresi a választ Parti Zoltán, aki azzal a céllal vállalkozott a bonyolult kérdés megválaszolására, hogy pártatlanságát fenntartva, most először kerüljön feltárásra a volt füleki zománcedénygyár igazgatójának élete és munkássága minden ideológiai felhang nélkül.
A felsorolt jelzők és vádak egyenként kerülnek górcső alá az író könyvében, gyakran megcáfolva az olykor még egymásnak is ellentmondó pletykákat.

Felvdék.ma