42947

A Magyar Közösség Pártja önkormányzati szakemberei folyamatosan dolgoznak a párt autonómiamodelljének tervezetén. Hétfőn ülést tart a párt szakértői munkacsoportja is.
A tervezet során különböző, Európában már használatos autonómiamodellek elemeit is felhasználják. Őry Péter – önkormányzati alelnök, a koncepciót előkészítő szakértői csoport tagja – tájékoztatása szerint a koncepció egyes részeinek, egyebek mellett az oktatási és kulturális résznek, valamint a jogállapotot érintő részeknek az összehangolása zajlik, egyidejűleg az elmúlt évek gazdasági támogatási rendszerét is elemzik.
Az MKP elődpártjainak, Együttélésnek és a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalomnak a műhelyeiben (Duray Miklós, illetve Csáky Pál vezetésével) korábban már készültek autonómiajavaslatok, melyek az új autonómiamodell-tervezet kidolgozásakor felhasználhatók, figyelembe kell azonban venni a jelentős demográfiai változásokat, mindenekelőtt azt, hogy két évtized alatt több mint százezerrel csökkent a magyarok száma Szlovákiában.
Berényi József MKP-elnök szerint az autonómiamodell elfogadtatásának egyik alapfeltétele az önkormányzatiság működésének és céljainak nyilvánvalóvá tétele. Az a pénzügyi, jogi és intézményi keretrendszer, amelyben a szlovákiai kisebbségpolitika megfogalmazódik, nem segíti elő a megmaradást. Nagy kérdés, hogyan tudjuk elérni, hogy a szlovákok az autonómiára ne előítéletekkel tekintsenek. Berényi József emlékeztetett arra, a megmaradásunkat szolgáló bármilyen elképzelés csak akkor valósulhat meg, ha mögötte politikai erő áll.

Felvidék.ma