bethlen-gabor-alap

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a Magyarország határain kívül élő magyarság számára a pályázatait. A pályázatokat február 17-i illetve február 19-i valamint a Szülőföldön magyarul pályázat esetében március 14-i beadási határidőkkel lehet benyújtani.

A Magyarország határain kívül élő magyarság számára a szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi gyarapodásának elősegítését, kultúrájának megőrzését és a Kárpát-medencében élő magyarok nemzeti összetartozása megerősítését célzó 2014. évi pályázatat két programban pályázható.

I. „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázatok
A központi pályázati felhívásokra 2014. január 1-je és 2014. december 31-e között megvalósuló, széles társadalmi csoportokat érintő projekt-terveket várnak. A pályázatokat elektronikus úton lehet az Alapkezelőhöz Budapestre eljuttatni 2014. január 15. és 2014. február 17. között, a NIR – Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatával. Bővebben ITT>>>
A regionális pályázati felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával. Bővebben ITT>>>.
A minimálisan igényelhető összeg 100.000,- Ft, a maximálisan igényelhető összeg 600.000,- Ft. A pályázatokat Komáromba kell eljutattni, a benyújtási határidő 2014. február 19-e. A beérkezett pályázatokat a BGA Komárom irodája ellenőrzi és dolgozza fel, és a BGA Komáromi irodája támogatási javaslattétellel továbbítja a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, amely továbbítja a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, melynek döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

II. „Szülőföldön magyarul” pályázati program
A pályázati program célja, hogy megerősítse a Kárpát-medencei magyarság nemzeti azonosságtudatát a szülőföldön folyó magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása révén. A pályázatok beadására 2014. január 31. és március 14. között van lehetőség. A 2013/2014-as tanévre szóló pályázatokat postán vagy személyesen lehet eljuttatni a BGA Zrt. által megjelölt közreműködő szervezetekhez. Bővebben ITT>>>

A pályázatok benyújtásával és a felhívásokkal kapcsolatos információkat az Alapkezelő honlapján, a www.bgazrt.hu  oldalon érhetik el az érdeklődők.
A felvidékiek a központi pályázatok esetében Lendvainé Gábor Editet kereshetik a  +36-1-795-6588-es telefonszámon vagy a   lendvaine.gabor.edit@bgazrt.hu e-mail címen.
A regionális pályázatokkal kapcsolatban a BGA Komáromi irodájában Horváth Éva pályázati referenst a 0908 959 033-es telefonszámon vagy az info@bgakomarom.sk e-mail címen lehet megkeresni.

Eredményes pályázást kívánunk!

Felvidék.ma