44043

A tartalomból:
Prohászka Ottokár: Isten országa Jézus Szívének ajándéka

Időszerű-
Bolyongások-

Szívhangok- Erdélyi József: Párizsi levél, Illyés Gyula: Rendet, Kálnoky László: Fojtogató emlék, Mentes Mihály: Imádság magam ellen, Oláh Gábor: A játék vége,Prohászka Ottokár: Kő az úton
Magyar sors- Fáy Ferenc: Hontalan favágó dala, Rakovszky József: Oh, mit tehetnék, Sajó Sándor: Kitépett lapról, Sinka István: Megcsalt fejedelem, Tollas Tibor: Hontalanok zsoltára, Wass Albert: Aki a napba nézett
Eszmék és tények-
Bazsó-Dombi Attila: Szűz Mária kegyelmi uralma III. rész, Németh László: Nyelvébresztés és nyelvtisztítás, Török András István: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára
Líra- Áprily Lajos: A csavargó a halálra gondol, Barsy Irma: Uram, bocsáss meg!, Endrődi Sándor: Nincs miért csüggednem, Jékely Zoltán: A Missa pro Pauperibus hallgatása közben, Sértő Kálmán: Hírért megszenvedtem, Székely László: Imádság szegénységért
Emlékezet-
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /VI. rész/, Szabó Lőrinc: Jászai Mariról, Takáts Sándor: A menyegzőmeghívások és a lakodalmi szokások régente
Ősi rögön- Kuruc vagyok kis, angyalom… Petri Mór: A Lech mezején, Tompa Mihály: Szent László királyról
Trianon árnyéka –  Oláh Gábor: A délibábok népe
Válasz Trianonra- Mécs László: Szétszóródás után
Budapest eleste, kitörés 1945-  Áprily Lajos: Buda, 1945. február, Erdélyi Tibor: Van-e…?
Nyolcvan éve történt –  Ormos Iván: Egy nap 1934-ben
Líra-
Endrődi Sándor: Munkácsy Mihály temetésén, Erdélyi Tibor: Zrínyi Ilona, Illyés Gyula: Michelangelo a pályatársakhoz, Kannás Alajos: Halottas könyv – sirató helyett,Lator László: A hallgató Berzsenyi, Pilinszky János: In memoriam F. M. Dosztojevszkij
Értékeink-
Morvay Győző: A magyar népballada, Törőcsik Attila: A magyar népdalok szövegvilága – Farsangi népdalok
Bálok, szerelem-  Babits Mihály: Lelkem kiszikkadt mezején…, Dóró Sándor: Hulló szerelmek nyugosznak, Gyulai Pál: Szeress édes Marim…, Oravecz Diána: Bál, Szabó Ferenc: „De szép vagy szerelmem!”, Szántó Róbert: Fölfelé!
Születésnap-  Berda József Az én „személyazonossági igazolvány”-om, Kisfaludy Károly: Tabán, Komjáthy Jenő: Magyar vagyok, Nadányi Zoltán: A bestia, Sajó Sándor: Kobzos ének Jókairól, Szécsi Margit: Hajnal Annának, Váci Mihály: Beszélgetés közben
Tél-  Oravecz Diána: Téli melódia, Sántha György: Téli Kecskemét, Simon István: Zeng a fűrész, Szécsi Margit: Nádvágók, Tompa László: Ma délután havazott, Tornai József: A tél hideg melle
Líra- Berda József: Részeg sikoltás, Dóró Sándor: Metamorfózis, Sík Sándor: Rutafa, Takáts Gyula: A Heszperidák kertjén innen, Vas István: In flagranti
Népköltés gyermekeinknek- A királyfi /magyar népköltés/, Csomor Danyi, Szép piros Örzsébet /Magyar népballadák/
Régi magyar mondák fiainknak- A gyászmagyarok, Attila fiai, Lacfi Pál hadjárata
Egy esti mese- Túrmezei Erzsébet: Télike
Irodalom-
Gáspár Jenő: A zarándok, Nyírő József: Halhatatlan élet /VIII. rész/, Sinkó Ferenc: A halottlátó, Tömörkény István: Förgeteg a kompaktornál
Határon túli magyar anziksz –
Erdély –  Bágyoni Szabó István:  Anyanyelvtelen, Csiki László: Este van, este van, Diószeghy Dezső: A börtön, Farcádi Sándor: A konok székely, Gittai István: Pepita, Sróth Ödön: Rá-lá-tá-sok,
Kortárs-
Jóna Dávid- Szentjánosi Csaba: Gazduram- február
A januári hosszú hónapra válasz e két rövid vers, a téli álmukat nem alvó Gazduraméktól…
Irodalom-
T.Ágoston László: Egérfogó
Líra-
Báger Gusztáv: Bújócska, Bíró András: Ma már tudom, Czigány György: Hármat üt, Czipott György Válassz!, Oravecz Diána: A Csillag búcsúja, Szabó Ferenc: De profundis
Portré-
Camerata Barbora – Beszélgetés Papp Sándor brácsaművésszel, karnaggyal, a Weiner Leó konzervatórium tanárával
Kitekintő-
John Donne: Himnusz Istenhez, betegen, Himnusz Krisztushoz, mikor a szerző utoljára Németországba utazott, Szent szonett
Ajánló-
Fülöp Kálmán: Verőfény

Az elektronikus irodalmi lap elérhető a www.szozat.org oldalon.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43470,43035,42515,42103,41586″}