44030

Szepsiben tartotta kibővített választmányi ülését a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmánya, amelynek elnöke Csoltkó Jenő és titkára Zborai Imre adott számot az elmúlt esztendő feladatainak teljesítéséről. Amint hallhattuk, minden anyagi megszorítás ellenére, hogy a pályázatokra igényelt összegek csak késve és megcsonkítva érkeztek meg, a tervezett fő rendezvények sikeresen megvalósultak. Két országos jellegű és többnapos, tömegeket vonzó rendezvény is zajlott a TV szervezésében: a jászói nyári egyetem (melynek neve az idén már „szabadegyetem” lesz) és az Egressy Béni színjátszó fesztivál, amelyek színvonala elismerésre késztette a távolabbi vidékekről érkezőket is.
Gál Sándor költő, a Csemadok örökös tiszteletbeli járási elnöke is hozzászólt, és megerősítette, hogy nem a mennyiségre, hanem a minőségre kell törekednünk, mint azt eddig is igyekeztünk biztosítani. Javasolta azt is, hogy a Csemadoknak kellene kezdeményeznie annak a jogtalan állapotnak az orvoslását, hogy a kassai kormányprogram és annak az elnöki dekrétumokban lecsapódó következményei, emberiség ellenes intézkedései még mindig nincsenek tisztázva, sem kárpótolva, és szégyenletes dolog, hogy eddig megválasztott érdekképviseletünk lassan egy negyedszázad után sem merte, nem akarta teljesíteni azt a feladatát, amire a választóktól felhatalmazást kapott.
Tavaly a Bíborpiros szép rózsa népdalverseny vitte leginkább hírét a régiónak, mert szinte minden csoport és szólista továbbkerült a kerületi majd az országos döntőbe, ahonnan sokan előkelő elismeréssel tértek haza. Hasonlóan jól szerepeltek a szavalók is.  De lehetne szólni sok-sok helyi, kistérségi rendezvény sikeréről, mert a Csemadok feladata és legfőbb küldetése a jövőben is a közösségi értékek és hagyományok őrzése, átadása, a közösségszervezés nem csupán az alapszervezetek révén, hanem a kisközösségekben, amelyek a kultúra hordozói lehetnek, mint például a népdalkörök, színjátszók, avagy egy-egy rendezvény szervező csapata.
Az ülés minden hozzászólója kifejezte felelősségérzetét a jövő nemzedék magyar nemzeti közösségének sorsa iránt, aminek minősége talán éppen a jelenlegi hozzáállásunktól függ, tudatosítva, hogy ebben a kultúra, az oktatás, a hagyományőrzés és az eredendő emberi értékeink megtartása a családban kezdődik el, ezért a családi programok is nagyobb figyelmet érdemelnek.  
A Bódva völgyében az alapszervezeti taggyűléseket igyekeznek március 15-ig megtartani, s ahol lehetséges, ott a nemzeti ünnepünk jegyében. A Szepsi Csombor Márton napok rendezvényei április végén  kezdődnek, méghozzá a Szózat 200 éve született zeneszerzőjének  megidézésével, aki egy kis ideig Szepsiben tanított, mielőtt a későbbi Nemzeti alapító kassai színtársulathoz szegődött. Hagyományosan terítékre terül a közélet, a történelem, aminek tárgyilagos ismerete a nemzeti önbecsülésünk fontos pillére.
A nyári szabadegyetem  helyszíne ismét Jászó lesz június első hetében, amelynek zárónapján június 6-án ismét a térség szólistáinak és csoportjainak bemutatkozása várható. A műsorok fő témakörét az idén az őstörténet, származásunk és eredetünk legújabb kutatási eredményei képezik.  
Az országos színjátszó fesztivál időpontja  visszatér november közepére, már csak az a kérdés, hogy lesz-e elegendő pályázati támogatás hozzá.   Augusztus 20-án Szent István napján több szervezet is saját ünnepséget rendez, de az idén nemzetünk gyásznapján, a trianoni békediktátum évfordulóján is több helyen emlékeznek arra, hogy lassan száz éve  a nemzeti önrendelkezéstől megfosztva kell eltűrnünk a jogtalanságokat és megfélemlítő államhatalmi intézkedéseket, amiben az Európai Unió  a keresztény világot megcsúfoló módon viselkedik. 
Az ülés a határozatok elfogadása után munkaebéddel folytatódott, az alapszervezeteket képviselők már egyeztették egymással a közös rendezvényeiket, függetlenül attól, hogy a pályázati rendszerbe a többségük nem tud majd bekapcsolódni az értelmetlen és nevetségesen bonyolult pályázati feltételek miatt.

További fényképek a Képgalériánkban ITT>>.

Mihályi Molnár László, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43946,43080,43055,43034,42272″}