44469

Ipolynyék díszpolgára, Dombi Ferenc kanonok úr, a napokban ünnepelte pappá szentelésének 75. évfordulóját.

„Minden idő alkalmas arra, hogy benne Istennek szolgáljunk. használjuk fel az időt és az szent idővé válik.”
Az ember életében vannak olyan pillanatok, állomások, amelyek megemlékezésre illetve hálaadásra buzdítanak minden földi halandót. Egy pap életében ilyen a pappá szentelésének évfordulója.
A 75. évforduló alkalmából Ipolynyék önkormányzata és valamennyi lakosa nevében kívánjuk, hogy a Jó Isten éltesse és tartsa meg egészségben, erőben, frissességben és szenvedélyességben, töretlen hitű és optimizmusú atyánkat!
A kis híján egy évszázada e földi élet rögös útjait koptató kanonok urat 1939. február 26-án az esztergomi bazilikában szentelte pappá boldog Meszlényi Zoltán püspök. Lelkipásztori szolgálatát komáromi káplánként kezdte, majd 1943 -ban Budapestre, Angyalföldre került. 1944 – ben Őrsújfaluba helyezték, ahol 1963- ig működött. Ekkor került Ipolynyékre, ahol esperesi kinevezést kapott majd szentszéki tanácsosi címet. Nyugdíjazása után 2001- 2006 között kisegítő lelkészként működött az egyházközségben. 2009- ben a megboldogult Rudolf Baláž megyéspüspök kanonoki rangra emelte.
Kanonok úr az elmúlt háromnegyed évszázadban hűen szolgálta híveit és arra kérjük ,hogy imáiban továbbra sem feledkezzen meg rólunk, mint ahogy mi is hálát adunk a jó Istennek hogy közénk vezérelte Őt.

Hrubík Béla, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43552,12314″}