44570

Szakmai fórumot tartottak a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán Dél-Szlovákia készülő területfejlesztési és gazdaságfejlesztési tervéről, a Baross Gábor Tervről.
A szakmai fórumot a Gazdaságtudományi Kar dékánja, RNDr. Bukor József, PhD. nyitotta meg. A fórumon részt vettek továbbá a kar tanárai, hallgatói valamint a Baross Gábor Terv szakmai előkészítő bizttságának tagjai, akik bemutatták a készülő terv vázlatát illetve néhány fejezetét.
Farkas Iván, a Magyar Közzösség Pártja gazdaságpolitikai alelnöke, a Baross Gábor Terv szerkesztőbizottságának vezetője vetített előadásában megtartotta Dél-Szlovákia gazdaságának helyzetértékelését majd felvázolta a stratégiai terv legfőbb célkitűzéseit.
Őt követte a Baross Gábor Terv előkészítő szakmai bizottsága jelenlévő tagjai közül Antalík Imre, a Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanára, aki a terv Kutatás-fejlesztés-innováció alfejezetéről számolt be.
Vitárius Lajos, a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság szakértője bemutatta a készülő terv Vállalkozásfejlesztés lehetőségei című alfejezetét. Rajkovics Péter, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala gazdasági bizottságának vezetője előadást tartott a Helyi gazdaságfejlesztés című alfejezet tartalmáról.
Végül, de nem utolsó sorban Horváth Csaba, a Kárpát-régió Üzleti Hálózat dunaszerdahelyi irodavezetője mutatta be a készülő stratrégiai terv Környezetvédelem, zöld ipar című alfejezetét.
Az előadásokat és a beszámolókat tartalmas vita követte.
A vita keretében a résztvevőkhöz és a stratégiai terv előkészítőihez szólt prof. Poór József, a Gazdaságtudományi Kar tanára, aki egyben a terv előkészítő szakmai bizottságának tagja, majd felszólaltak a hallgatóság soraiban megjelent vendégek.
Számos kérdés is felmerült, a Baross Gábor Terv szerkesztőbizottságának vezetője és a bizottság jelen levő tagjai konstruktív eszmecserét folytattak a közönség soraiban helyet foglalókkal.
Az eseményről további képek megtekinthetők a képgalériánkban.

Farkas Iván, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”44478,44023,44015,43925,43770,43217,42780,39481″}

44570b44570e44570f44570c44570d44570a