45529

Az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmánya 2014 márciusában levélben kereste meg a szlovákiai magyar iskolákat azzal a céllal, hogy a költészet napját minél szélesebb körben és minél emlékezetesebben ünnepeljék meg. A kezdeményezés jól sikerült, erről tanúskodnak a beszámolók is.

Az április 11-i közös ünneplések a magyar iskola hagyományainak kialakításához is hozzájárulhatnak. A felhívás nem akarta elnyomni az egyéni kezdeményezéseket. Az ötletadó és a hozzá csatlakozók azt szerették volna, ha Szlovákia magyar iskolái április 11-én együtt lélegezne, együtt érezne, együtt emlékezne meg József Attiláról, a versről, a szép és igaz gondolatokról.
Ezzel az eseménnyel elkezdődött a szlovákiai magyar iskolák hagyományteremtésének első lépése. Ez a közös történés összekötő híd lehet a szlovákiai magyar iskolákat összekapcsoló közös hagyományok létrehozásában.
A felhívásra 54 alap- és középiskola 5898 tanulója kapcsolódott be. A költészet napjának hangulatát a beérkezett szöveges és fényképes beszámolók alapján tesszük közzé. Köszönet illeti azt az 54 alap- és középiskolát, amelyik felfigyelt a kezdeményezésre, megértette annak hagyományteremtő szándékát.

* A kisgéresi MTNY Alapiskolában a helyi óvodásokkal közösen a felhívás alapján 9.00 órakor a Mama c. vers közös szavalásával vette kezdetét a magyar vers, költészet ünnepe. Az iskolások elmesélték, mit tudnak József Attila életéről, majd mindenki elmondta legkedvesebb versét. Megzenésített versek közös éneklésével zártuk az ünnepünket. Nagyon jó hangulatú délelőttben volt részünk – írta Asszonyi Zsuzsanna.
* Köszönjük, hogy részt vehettünk a költészet napjának ilyen szép módon való megünneplésében. Nagyon kellemes és meghitt pillanatokat töltöttünk együtt! – mondta Kosztúr Ilona, az Abafalvai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda igazgatója.
* Nagyon jó hangulatú, meghitt napunk volt a költészet napja. Már egész héten lázban égtünk ! Mi is, nemcsak a gyerekek! Hétfőn meghirdettük a helyszíneket és az időpontokat. A szervezőknél jelentkezhettek a gyerekek. Pénteken már 8:00 órától verseket hallgattunk az iskolarádióban. „Versek szebben” című CD-ről Bánffy György színművész előadásában. 9:00 órától közös vers: József Attila: Mama, volt ráhangolás, felvezetés, József Attila híres versekből életpálya bemutatása. Utána bemutatkozhattak a tanulóink az iskolarádióban – erre csak 1 órát akartunk szánni, de közel 2 lett belőle az érdeklődés miatt. Ezután a könyvtár következett, ott is sokan voltak és nagyon érdeklődőek. Tetszett mindenkinek. Ez után a osztályokban szavalhattak azok a tanulók, akik nem akartak nagyobb közönségek előtt. 120 tanulót jelentettünk, de 215- től is többen voltak. Készítettünk fényképeket, videót és versek és szereplők jegyzékét – számolt be Bódi Katalin igazgatóhelyettes, a feledi Szombathy Viktor MTNY Alapiskolából.
* Iskolánkon is, mint ahogyan a felhívásban is szerepelt, 9.00 órakor a “Mama” c. vers elmondásával kezdődött a költészetnapi megemlékezés. Ezt követően a tanító nénik József Attila életéről meséltek, majd minden gyermek elmondta a kedvenc versét. Nagyon örülünk, hogy ilyenképpen megünnepelhettük a költészet napját. Reméljük, hogy ez a szép kezdeményezés hagyományt fog teremteni, és a jövőben is bekapcsolódhatunk a közös ünneplésbe – írta Bálint Zsuzsanna a Fülekkovácsi MTNY Alapiskolából.
* Iskolánk, a Baracai MTNY Alapiskola 2014. április 11-én bekapcsolódott a költészet napjának megünneplésébe. Az eseményt fényképfelvételekkel dokumentáltuk – közölte Kovács Csilla, a Baracai MTNY Alapiskola igazgatója.
* A költészet napjának méltó megünnepléséről tudósított Hegedűs Jolán a hanvai alapiskolából.
* Az ipolyvarbói alapiskola is tudatta, megünnepelték a József Attila születésnapjához kötődő költészet napját.
* A Rimaszécsi Alapiskola tanulói és pedagógusai is közösen ünnepelték a Költészet Napját.
* Az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda is küldött beszámolót: A magyar költészet napjának megünneplésére iskolánkban már hagyományosan műsorral készülnek a diákok, ahol József Attila verseinek szavalata mellett megzenésített költemények is szerepet kaptak.
Az óvópedagógusok vezetésével ki-ki előadta kedvenc mondókáját, kiszámolóját, így a vidám hangulatra náluk sem volt panasz! A gyerekek odafigyeléssel hallgatták egymást, hiszen büszkén állhattak ki egymás elé s adhatták elő kedvenceiket, amit odahaza a szülőktől tanultak meg. A költészethez kapcsolódó idézetekkel tarkított prezentáció és a diákok szavalatai után a műsort a 9. osztályosok magánszáma zárta, akik József Attila Tiszta szívvel c. versét vitték színpadra dal formájában zongora és gitár kísérettel.
Bekapcsolódtunk az SZMPSZ Rimaszombati TV és RPK által meghirdetett költészet napjának megünneplésébe. Pontban 9 órakor József Attila Mama c. versének közös elmondásával fejeztük be az ünnepi műsorunkat . Majd az osztálytermekben folytatódott a versolvasás. Nemcsak a tanulók , de a pedagógusok is bekapcsolódtak a kedvenc költemény előadásába.
A pályázatnak volt egy kiegészített pontja is, ami szerint a fiatal tehetségeink saját novellát, verset is papírra vethettek. Nagyon büszkék vagyunk, hogy egy gondolatokban és szóhasználatban is gazdag, esztétikus vers, novella és leírás is született, amelyeket a „szerzők” fel is olvastak. A tapsvihar után pedig átvehették ajándékukat. További sok sikert kívánunk nekik!
A legjobb alkotások díjaztuk, nyerteseink buzdítására színes ceruzákat kaptak, hogy legközelebb is örömmel kapcsolódjanak be a versenybe. Az idősebbek a Tiszta szívvel c. költeményhez készítettek hangulatban és stílusban is odaillő illusztrációkat.
A gyerekek nagy örömmel olvasták fel egymásnak kedvenc verseiket Petőfi Sándor, Arany János tollából, de még Baudelaire és kortárs költők szerzeményeit is hallhattuk. A 9. évfolyam diákjai mellett az osztályfőnökök és a szakpedagógusok is felolvasták kedvenc versüket, s nagy örömükre még az ovisok is bekapcsolódtak a projektbe – írta Németh Csilla, szervező.
* 2014. április 11-én a tiszacsernyői alapiskola 119 diákja kapcsolódott be a költészet napjának megünneplésébe egy rendhagyó irodalom óra keretén belül. Az irodalomórákat József Attila életének bemutatásával kezdtük. Ezt követték a versfelolvasások. Először a már mindenki által jól ismert Mama című vers hangzott el, majd minden tanuló felolvasta az általa választott kedvenc József Attila verset. Néhány megzenésített verset is meghallgattunk régebbi és új előadók előadásában, mely a gyerekek tetszését szintén elnyerte. A költészet napjával és József Attila életével kapcsolatos gondolatait néhány tanuló a nap végén egy plakáton összesítette, mely iskolánk folyosóját díszíti. Talán elértük, hogy kicsitől nagyig mindenki megmerítkezhetett gyönyörű verseink örömeiben és a vers szeretetét sikerült átadnunk a gyerekeknek – közölte Hegedűs Alica igazgató.
* A költészet napját április 11-én versmondással ünnepelte meg a mi kis iskolánk is, ahol nyolc kis emberpalánta koptatja az iskola padjait. A versmondásban az iskola minden tanulója részt vett. A tanulók kedvenc versüket, illetve kedvenc költőjük versét és József Attila verseit olvasták fel. Sor került a gyermekek által való vers megalkotására is, beleélték magukat a költészetbe is. Saját verseket írtak. A versmondás 9.00 órától kezdődött és minden tanuló felolvasta választott versét. A kezdő vers József Attila: Mama című verse volt, amelyet gyermekeink nagyon kedvelnek. A gyermekek kíváncsian hallgatták a költő életéről szóló ismertetést is – tájékoztatott Mészáros Tímea pedagógus az érsekújvári járásbeli Pozbai Alapiskolából.
*„Kenyerünk mellé kell a dallam is:/vers és virág az ember asztalára” – ezzel a szép Várnai Zseni idézettel vette kezdetét a költészet napjának megünneplése április 11-én a Rimaszécsi Speciális Alpiskolában. Indító versként József Attila Mama c. költeménye hangzott el Piros Ildikó előadásában, amelyet kivetítőről figyelhettek a gyerekek. Ezután a költő életével, további verseivel, sőt, a versek megzenésített formájával is megismerkedtek a tanulók. A kisebbek közösen mondták el az Altatót és a Kertész leszek című verseket, a nagyobbak tetszését a Tiszta szívvel, a Tószunnyadó és a Tedd a kezed című versek nyerték el.
Petőfi Sándor versei is méltó helyet kaptak ezen a délelőttön. Elhangzott az Anyám tyúkja, Falu végén kurta kocsma, a Füstbe ment terv és a Szeptember végén című vers is. A pedagógusok elhozták azokat a verseket, amelyek számukra a legkedvesebbek és elszavalták azokat a tanulóknak. Ezen a verses délelőttön minden tanuló elmondott egy-egy verset. Tompa Mihály, Ady Endre, Nagy László, Szabó Lőrinc, Pósa Lajos és Weöres Sándor egy-egy verse is elhangzott, s a költők életéről is említést tettünk.
Tanulóink, számunkra meglepő figyelemmel hallgatták végig a verseket, a megzenésített költeményeket, amelyek dallamát még sokáig dudorászták. Felejthetetlen élményben volt részünk ezen a napon. Útravalóul Győry Dezső szavait kapták gyerekek, felnőttek egyaránt: „Szeresd a verset, megtanít sírni, vagy szépen búsulni,/ magasba vágyni, mélységbe hullni.” – írta Orbán Gyöngyi pedagógus, a Rimaszécsi Speciális MTNY Alapiskolából.
* A költészet napja alkalmából a Battyáni Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola is bekapcsolódott az Önök által meghirdetett József Attila-emléknapba. Ezen a napon 9 órai kezdettel József Attila: Mama című versével nyitottuk meg a versmondó ünnepséget. Ezt követően kisfilm segítségével bemutattuk József Attila életét és munkásságát. Majd soron következett a tanulók előadása, amelybe iskolánk mind a négy osztálya bekapcsolódott a pedagógusokkal együtt. A versmaratont megzenésített versek színesítették, amit a pedagógusok állítottak össze. Az ismert megzenésített költemények éneklésébe a gyerekek is bekapcsolódtak közölte a Battyáni Alapiskola tantestülete.

Érdeklődéssel várjuk a Költészet napjának a megünneplését 2015-ben.

Ádám Zita, Felvidék.ma
További fényképek a Képgalériánkban tekinthetők meg ITT>>>.
{iarelatednews articleid=”45118″}