45639

Az idei majálisnak, amelynek közel ötszáz résztvevője volt, a vámosladányi református gyülekezet adott otthont.

„…jó reménységgel ajándékozott meg.” Pál apostolnak a Thesszalonikaiakhoz írt második leveléből, a 2,16-17 versekből vett igei üzenet köré gyűltek egybe május elsején a barsi egyházmegye gyülekezetei, hogy immár második éven közösségépítő alkalmon vegyenek részt.
Az alkalom istentisztelettel kezdődött, az igét Bellai Zoltán kaposvári lelkipásztor, a Magyarországi Református Egyház zsinati főtanácsosa hirdette a II. Kor. 1,10 alapján: „Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít”. A hívők közösségének különleges jövőlátásával és Krisztus megtartó áldozatának reménységteremtő erejének bizonyságtételével erősítette a barsi testvéreket.
Az alkalom igei üzenetét jelenítette meg a „Reménység fája”, amit Kassai Gyula lévai református lelkipásztor álmodott meg és Nagy Mátyás felsőpéli fafaragó készített el. A reménység fája egy vándorfa, amit kalász és szőlőindák díszítenek, hirdetve Krisztus áldozatát. Az istentiszteleten a reménység fájára feltűzte Csernyik Magdaléna hontfüzesgyarmati lelkipásztor az első majálisnak otthont adó gyülekezet szalagját, az akkori rendezvény vezérigéjével, majd átadta Icso Sándor helyi lelkipásztornak. A vámosladányi gyülekezet addig ad otthont a reménység fájának, amíg új otthonra nem talál a következő majálist rendező gyülekezetben.
Kiss Pál, a barsi egyházmegye esperese a köszönet és a hálaadás szavával üdvözölte az idei rendezvényt, kiemelve az evangélium hirdetésének elsődleges helyét az alkalmakon. Kollárdi Olga, Vámosladány polgármestere a szeretet és a hit összetartó erejét hangsúlyozta köszöntőjében. A templomban énekkel szolgált Dálnoky Annamária hontvarsányi kántor. A barsi gyülekezetek kórusai a 33. zsoltárral és a 255. dicsérettel közösen magasztalták az Urat Ficzere Tamás nyitrai lelkipásztor vezetésével.
Az istentisztelettel párhuzamosan gyermek istentisztelet és ifjúsági alkalom is volt. A legkisebbek felé Révészné Bellai Csilla zselízi és Szatmáry Zsuzsa nagykálnai lelkipásztorok a magvető példázatával szolgáltak, az ifjúsági alkalmat Bölcsföldi András budapesti egyetemi lelkész vezette teológus csapat tartotta.
A templomi alkalom után a helyi kultúrotthonban folytatódtak a programok. A résztvevők két előadást hallgathattak meg. Jakab-Köves Gyopárka a “Nők és asszonyok szerepe az egyházban” címmel tartott előadást, Rácz Tibor, a gerecsei szórvány lelkésze pedig a szórványmissziói lehetőségekről szólt a hallgatóságnak. Az előadásokkal párhuzamosan a kultúrotthon színpadtermében a gömöri lelkészek együttese, Saróka Liliána, a Tabulatúra zenekar, Papp Viola és a Pengő zenekar színvonalas zenés műsorral szolgáltak, valamint az egyházmegyében működő református iskolák (az érsekkétyi alapiskola, a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium) mutatkoztak be. „Egyházmegyénk reménysége” címmel pódiumbeszélgetésre került sor, amelyen Bölcsföldi András, Rácz Tibor, Kiss Pál és Tóth Zoltán formáltak véleményt a Kassai Gyula által megfogalmazott kérdésekre.
Az alkalom szerves része volt a Mátyás Lajos nyugalmazott esperes képeiből készített kiállítás a “Barsi református templomok” címmel és „A dicsőséges időkről” – “Képek a barsi egyházmegye gyülekezeteinek a múltjáról” című folyamatos vetítés, amelyek betekintést adtak az egyházmegye életébe.
A délután folyamán kiértékelésre kerültek a meghirdetett pályázati munkák. A beérkezett alkotásokat, rajzokat és írásokat a résztvevők megtekinthették a kiállítás keretén belül. Nagy sikere volt a meghirdetett pogácsasütő versenynek, amit élvezettel bíráltak el a zsűriző tagok. Kézműves-, könyv- és egyházzenei lemezvásár, valamint íjászat és játszóház is az alkalmat színesítette.
A majális ideje alatt birka-, marha- és disznóhúsból készített gulyássalm valamin finom süteménnyel és pogácsával frissülhettek fel a résztvevők. Istennek adott hálával köszönjük meg a támogatóinknak a segítséget, a vámosladányi önkormányzatnak, a Révész családnak Hontfüzesgyarmatról, Csenger Tibornak Zselízről és minden szolgálatot vállalónak hirdetve, hogy mindenért Istené legyen a dicsőség.
A IV. Czeglédi Péter Napok nyitórendezvényeként megtartott Barsi Egyházmegyei Majális a reménységünk megélését volt hivatott megfogalmazni. Erre kerestünk útmutatást az istentiszteleten az ige által, ennek megélésére emlékeztünk a múltba tekintéssel. A reménységünkről tettünk bizonyságtételt a jelenben is, amikor együtt lehetett ismételten közel 500 református hívő keresztyén hitünk szerint Krisztussal közösségben. Jó reménységgel ajándékozott …. Köszönjük a teremtő Istenünknek, hogy megajándékozottak vagyunk. Köszönjük a Megváltónknak Jézus Krisztusnak, hogy ez az ajándékunk az a múlhatatlan korona, mely az Ő győzelme a mulandó felett. Köszönjük a Szentlélek gondviselő munkájának, hogy közösségben vallhatjuk, ez a mi reménységünk megtartó, jó reménység – számolt be az eseményről Kassainé Mártha Tímea lévai lelkipásztor.

A rendezvény része volt a Czeglédi Péter Napoknak, melyről ITT>>> számoltunk be.

Reformata, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”38850,22692,13929″}