45733

Rimaszombatban ülésezett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata május 10-én. A VIII. ciklus 11. ülésén a zsinati képviselők többek között jóváhagyták a Pálóczi Czinke István-díjra szóló jelölést. A díjat első alkalommal ősszel adják át.

A Zsinat az elmúlt év novemberében Rimaszombatban hagyta jóvá a Pálóczi Czinke István-díjat. Az erről szóló deklaráció szerint a díj a református közösség és identitás megerősítését, kiemelkedő életpályák elismerését és a Szentírás szellemiségével összhangban álló életek felmutatását szolgálja.
A díjra szóló jelöléseket január 31-ig kellett a Zsinati Tanácshoz benyújtani. A megadott időpontig csak egy jelölés érkezett, mégpedig a Zsinat elnökeitől Fazekas László püspöktől és Fekete Vince főgondnoktól, akik a díjra dr. Csémy Lajos lelkipásztort, nyugalmazott egyetemi professzort terjesztették fel.
Ajánlásukat azzal indokolták, hogy dr. Csémy Lajos a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkipásztorainak nagy többsége által is ismert, megbecsült és nagyra becsült ember, aki egész életét Istennek és az egyházunk szolgálatának szentelte. A legnehezebb politikai, társadalmi és történelmi helyzetekben kellett helytállnia úgy tanulmányait végezve, mint szolgálatot teljesítve. Bölcs látásával, tanulmányaiból és élettapasztalatából fakadó ismereteivel mindenkor segítette egyházunkat. 1954-1993 közötti években Prágában részt vett a teológusképzésben. Majd tanszékvezető lett Komáromban, a Calvin János Teológiai Akadémián. Munkássága, kutatásai és tevékenysége a teológia, valamint a humán tudományok széles spektrumára is kiterjed. Élete, munkássága, elkötelezettsége mindannyiunk számára példaértékű – olvasható az ajánlásban.
Mivel a jelöléssel a Zsinati Tanács is egyetértett, így az felkerült jóváhagyásra a Zsinat elé. A lelkészi és világi képviselők hozzászólás nélkül több mint kétharmados többséggel támogatták a díj odaítélését.
Az elmúlt évben a 90. életévét betöltött dr. Csémy Lajos lelkipásztornak, volt egyetemi professzornak a Pálóczi Czinke István-díjat a Zsinat őszi ülésének nyitó istentiszteletén, novemberben adja át Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok, a Zsinat lelkészi és világi elnökei.
A díjazott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház címerével ellátott emlékplakettet és emléklapot, valamint ezer eurós pénzjutalmat is kap.

Reformata, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43124″}