45694

A jól működő programokat továbbvinné, ugyanakkor vannak új elképzelései is. Véleménye szerint az egyes régiók megerősítésére és a keleti országrész pedagógusainak hatékonyabb bevonására van szükség. Szeretné, ha a korábbi elnökkel továbbra is megmaradna az együttműködés, nem tagadja azonban azt sem, hogy nem lesz egyszerű az egységet megőrizni. Jókai Tibort, a Szlovákia Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton megválasztott elnökét elképzelésiről és terveiről kérdeztük.

Mennyiben kíván az eddig kitaposott ösvényen haladni és mik az új elképzelései az SZMPSZ élén?
A meglévő, jól működő programjainkat természetesen tovább kell vinni, illetve a pedagógusok igényeit figyelembe véve a 21. század kihívásaihoz kell ezeket igazítani. Amire nagy hangsúlyt szeretnék fektetni azok a régiók, mert szakmai civil szervezetként alulról építkezünk. Sokkal élőbbé szeretném tenni a kapcsolatot az alapszervezetekkel, területi választmányokkal.
Célom, hogy a szövetségnek is legyenek végre komoly, minőségi akkreditált pedagógus továbbképzési programjai. Ezen a téren nagyon nagy a túlkínálat, a pedagógusoknak szükséges kreditpontokat gyűjteniük, jó lenne, ha mi se maradnánk ki ebből. Ezt megelőzően két ilyen továbbképzésünk volt, további nyolc-tízet azonban nem sikerült elfogadtatnunk, aminek az okait a szövetségen belül nem vitattuk meg. Új alapokra kell tehát ezeket helyezni. A nyári egyetemeink is bizonyították, hogy ezekre szükség van, akár akkreditált, akár nem akkreditált kurzusokról volt szó, nagy számban megjelentek ezeken a pedagógusok. Fontos azonban a minőségre törekedni, pedagógusoknak van egy olyan rétege, akik amellett, hogy a szükséges kreditekre hajtanak, a minőségre is törekednek.
Problémának látom azt is, hogy a keleti régiók – nem csak földrajzilag – nagyon távol vannak ma a komáromi központtól, óriási kihívás lesz tehát a számomra, hogy be tudjam kapcsolni a keleti régiót is a szövetség vérkeringésébe. Ők az elmúlt években nagyon sok mindenből kimaradtak, ezért fontos, hogy ugyanolyan feltételeket tudjunk az ott élő pedagógusok számára is biztosítani, mint a nyugat-szlovákiai régió pedagógusainak. Célom tehát, hogy egyforma feltételeket teremtsek Pozsonytól az Ung-vidékig. Biztos vagyok benne, hogy a közös gondolkodás célt fog érni ez ügyben.

A szombati közgyűlésen ennek érdekében alapszabályt is módosítottak, melynek egyik legfontosabb eleme, hogy az alapszabályba bekerült szervezeti struktúraként a regionális pedagógiai központok létrehozása. Ön személy szerint mit vár ezektől a központoktól, mi lesz ezeknek a feladata?
A regionális központok főleg a szakmát képviselnék. Élükön rész- vagy teljes munkaidőben olyan munkatárs dolgozna, aki a területi választmányok és az alapszervezetek igényei alapján a legfontosabb feladatokat mérné fel, valamint a regionális szakmai, pedagógiai és diákprogramok szervezése is ide tartozna. A legfontosabb, hogy ezek a regionális irodák nem központi szervezéssel és irányítással működnének, ellenkezőleg: a feladatok az adott régiókban összpontosulnának. Meggyőződésem, komoly szakemberekkel ezek a regionális központok nagyon jól működnének.

Ahogyan arra az előző elnök, Pék László is rámutatott a közgyűlésen elhangzott beszédében: az elmúlt egy évtizedben 32 magyar kisiskola szűnt meg, és 8000-rel csökkent a diákok létszáma. Ön szerint mit tud tenni ezek ellen a negatív tendenciák ellen az SZMPSZ szervezetileg?
Az iskolák elnéptelenedése ellen nem sokat tehetünk. Óriási, elsősorban oktatás-politikai probléma ez. A kisiskolák veszélyben vannak, ezt tudja mindenki. Régióspecifikus problémákról beszélünk, ami azt jelenti, hogy az egyes régiókban kellene erről nagyon részletesen beszélni és megvitatni a felmerülő problémákat. Erre általános megoldást, receptet nem lehet adni. Ugyanakkor, ha tetszik, ha nem, ebben a kérdésben össztársadalmi összefogásra lenne szükség, úgy a politikai pártok, melyek a magyar ügyeket felvállalják, mind az országos szakmai civil szervezetek, önkormányzatok, polgármesterek, pedagógusok részéről. Ez is egy óriási kihívás, ami még előttünk áll. Ha nem lesz megegyezés azokban a régiókban, ahol a kisiskolák veszélyben vannak, akkor a magyar pedagógus és a magyar gyerek el fog veszni.

Mindössze négy szavazaton múlt az Ön elnöki tisztsége. Mennyiben bonthatja meg ez a szoros eredmény az SZMPSZ egységét? Felkészült arra, hogy adott esetben ennek az egységnek a megteremtésére kell majd az energiáinak egy részét fordítania?
Az, hogy olyan helyzet állt elő, hogy az elnök és az irodavezető mérettette meg magát az elnöki tisztségért, az egy több hónappal ezelőtt történt eseménysorozatnak a következménye volt. A jövőben ugyanakkor a most leköszönő elnök úr munkájára nagyban számítok. Pék László 12 évig vezette a szövetséget, hatalmas tapasztalattal rendelkezik, örülnék tehát, ha továbbra is együttműködnénk, és együtt tudnánk dolgozni. Bízom benne, hogy megfelelő kommunikációval és munkaszervezéssel ez meg is fog valósulni. Az együttműködés ugyanis a közügyet, a szlovákiai magyar iskolákat és pedagógusokat szolgálja.

Jókai Tibor – Névjegy:
1967-ben született Ógyallán. Nős, két gyermek édesapja.
Alapiskolai tanulmányait Búcson végezte, majd a dunaszerdahelyi Mezőgazdasági és Műszaki Középiskolában érettségizett. Középiskolai osztályfőnökének, Molnár Ilonának hatására azonban nem a műszaki, hanem a pedagógiai pálya felé fordult. 1988-ban íratkozott be a nyitrai Főiskola Pedagógiai Fakultására, ahol 1992-ben tanítói szakon végzett. A rendszerváltozást másodéves főiskolásként élte át. Tagja volt annak a felvidéki magyar pedagógushallgatókból álló csoportnak, amely 1991-ben az akkori magyar oktatásügyi tárca támogatásával az esztergomi Tanítóképző Főiskolán két szemesztert tölthetett el. Ez volt az első alkalom, hogy felvidéki magyar főiskolások magyarországi részképzésen vehettek részt. A főiskolai gyakorlati év pályájának meghatározó élménye. A Pedagógai Főiskola elvégzése után a komáromi Béke Utcai Alapiskolában kezdett tanítani. Az iskola azóta felvette Jókai Mór nevét. 2003 őszétől került a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez (SZMPSZ), ahol előbb csak félállásban dolgozott. 2004. január 1-től a szövetség komáromi irodájának vezetője lett. A tanítástól azonban nem szakadt el teljesen. Jelenleg is oktat, a Jókai Mór Alapiskolában heti két órában harmadikos diákoknak honismeretet tanít. Jókai Tibort az SZMPSZ közgyűlése 2014. május 10-én választotta a szervezet elnökévé.

lm, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”45674″}