46379

A Nemzeti Művelődési Intézet „Hálózatépítés – közösségi kezdeményezések” című IV. Stratégiai Konferenciáját június 11-én rendezték meg a Budai Vigadóban. A fórum hívószavai – hálózatépítés és közösségi kezdeményezések – utalnak az elmúlt években jelentős átalakuláson átment, újfajta közösségi művelődés sikereiben kulcsszerepet játszó energiákra és szakmai irányvonalakra.
A tanácskozás komoly tanulságokkal szolgált mindazok számára, akik a közösségi művelődés területén zajló folyamatokat és jó gyakorlatokat, a szakmát alakító-formáló kezdeményezéseket, valamint a cselekvés lehetséges irányait szeretnék megismerni.
A több mint háromszáz fős hallgatóságot Halász János kulturális államtitkár köszöntötte és kifejezte személyes kötődését a közösségekkel való foglalkozáshoz, melyet hivatásának tekint. Halász János rámutatott a közösségi művelődés pótolhatatlan szerepére a társadalomfejlesztésben: a szakma küldetésének tartja az együttműködés kultúrájának meghonosítását az országban. A kultúra és művelődés tartalékai abban rejlenek, mennyire tudnak egymással együttműködni a szervezetek: a kialakult szerkezet működését az állam biztosítja, de tartalma és jövője a helyi közösségek aktivitásán, végső soron az együttműködések sikerességén múlik – hívta fel a jelenlevők figyelmét zárszavában az államtitkár.
A konferencián jelentős figyelmet kapott a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal intézményeinek bemutatkozása és az együttműködés lehetséges kereteinek feltárása. A Kerekasztal történetét és általános céljait Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója ismertette. Az együttműködést az intézmények 2013-ban újították meg, de az igazi fordulópontot és az érdemi közös cselekvés lehetőségét a mai stratégiai megállapodás jelenti. Őt követően az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – Széman Péter elnök; a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet – Zubánics László elnök; Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet – Kepe Lili igazgató; Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet – Huszár László igazgató; Vajdasági Magyar Művelődési Intézet – Hajnal Jenő igazgató mutatkoztak be. Végül a Nemzeti Művelődési intézet, Závogyán Magdolna igazgató képviseletével és a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal tagjai együttműködési megállapodást kötöttek.
A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal részt kíván venni a magyar közművelődés egészének fejlesztésében, a magyar közösségek nemzeti kohéziójának erősítésében és a Nemzeti Művelődési Intézet partnereként a magyar közművelődés részeként kíván tevékenykedni. Ennek érdekében az alábbi keret jellegű megállapodást kötik.
Az együttműködő felek kijelentették, hogy közös céljuk a magyar kultúra egészének gazdagítása a Kárpát-medence helyi értékeinek megőrzése, közvetítése, az itt megvalósuló művelődési folyamatok eredményességének elősegítése.
E célok sikeres megvalósulása érdekében egymást kölcsönösen stratégiai partnereknek tekintik, és a konkrét feladatok keretét jelentő alapelveket jelen együttműködési megállapodásban rögzítik.
A magyar közművelődést érintő kiemelkedő jelentőségű tartalmi és szervezeti kérdésekben konzultálnak egymással, közös nyilatkozatot adnak ki meghatározó szakmai kérdésekben. Kölcsönös képviseletet biztosítanak stratégiai célú, a közösségi művelődés minőségét befolyásoló tanácskozásaikon, munkacsoportjaikban.
Összehangolt szakmai módszertani fejlesztői tevékenységet végeznek: a közösségfejlesztés és a kreatív, illetve megismerő közösségi tevékenység módszereinek fejlesztése, a közösségi kulturális örökség számbavétele, digitalizálása és revitalizálása terén.

NMI, Felvidék.ma