46881

Már áll a tornai református gyülekezet impozáns haranglába, így most már harangszó hívogatja a híveket az istentiszteletre. A több mint 3500 lakosú, ma központ jellegű községben 1316 magyar él. A 2011-es népszámlálási adatok szerint 155-en vallották magukat reformátusnak.
Az ellenreformáció idejétől nem volt református gyülekezet Tornán. Az utóbbi évtizedekben beköltözött reformátusokat Gábor Lajos lelkipásztor kezdte összegyűjteni. Eleinte különböző helyen, például a moziteremben jöttek össze. Később jelképes összegért megvették a községtől a régi Baťa épületét. Benne egy kisebb termet felújítottak, ahol azóta is kéthetente istentiszteletre gyülekeznek. Felébredt azonban a szívükben az a vágy, hogy harangszó is hívogassa őket. Így először a harangot öntették ki, amelyhez anyagi támogatást Kassa megyétől kaptak, aztán a haranglábat készítették el az egyházmegye gyülekezetei és a helyi önkormányzat anyagi hozzájárulásával.
A maroknyi gyülekezet áldozatos munkáját és példás adakozását is meg kell említeni. Köszönet illet minden 46881 1segítséget nyújtót. Név szerint felsorolni mindannyiukat hosszan tartana, de meg kell említeni volt lelkészüket Gábor Lajost, aki sok segítséggel szolgált. A munkát a gyülekezet gondnoka Hajdú Tibor szervezte, aki a munka élére állt.
A harangláb faszerkezete Pekár József fafaragó műhelyéből került ki, aki fiával együtt állította össze annak darabjai. A nem kis alapot, amibe beleállították a kifaragott oszlopokat, a gyülekezet férfitagjai több napon keresztül betonozták. A gépet egy nem helybeli gyülekezeti tag adta, ami beemelte a vastag, kifaragott oszlopokat.
A gyülekezet rövid távú tervei között szerepel az épület bejáratának a felújítása. A kerítés falára ugyanolyan cserép kerülne, mint amilyen a harangláb tetején van. Az épület után a kapu sem kerüli el a felújítást. De sort kerítenek az épület külső homlokzatának és az udvar rendbetételére is.
„A tervek szerint az ünnepélyes haranglábszentelésre október 5-én kerülne sor. A gyülekezet további tervei között van az egykori Baťa épületének a teljes átalakítása, hogy méltóbb helye legyen Isten dicsőítésének” – tájékoztatta a Reformata honlapot Purubánné Fülöp Angéla lelkipásztor.

Reformata, Felvidék.ma