47131

„Urunk, erősíts meg bennünket keresztény hitünkben és magyarságunkban, magyarságunkban és keresztény hitünkben” – hangzott el július 5-én a Gyürki-hegyen a Palócok Vigyázó Keresztje előtt elmondott egyik könyörgésben. A Nógrád megyei Herencsény Község Önkormányzata idén immár 10. alkalommal tartotta meg a palóc nép összetartozásának erősítéséért szervezett Palóc Búcsút, amelyre az Európa a Polgárokért Testvértelepülési Találkozóval és a Falunappal egyetemben 2014. július 5- 6-án került sor rendkívül gazdag programmal.
A program keretében került sor, szombaton, július 5-én a búcsúsok menetére a Gyürki-hegyre, amikor is a herencsényiek, a környező falvakból érkezett szervezett csoportok, valamint a lengyel, cseh, szlovák, horvát és erdélyi vendégek népviseletbe vagy civil ruhába öltözötten felzarándokoltak a falu feletti hegyre, a palócok 2005-ben állított 12 méter magas, acélból készült vigyázó keresztjéhez.
A Palócok Vigyázó Keresztje előtt tartották a szabadtéri ünnepi szentmisét, amelyet dr. Beer Miklós váci megyéspüspök celebrált. Az ünnepi köszöntőket Szenn Péter, Haraszti falu (Horvátország) református lelkésze, Füke Szabolcs evangélikus lelkész és Csáky Pál európai parlamenti képviselő mondta.
A mise során a palóc falvak népviseletes küldöttei a hitünkért, nemzetünkért és palócságért elmondott könyörgés mellett – községükből hozott – virágot vagy egy marék földet helyeztek a kereszt tövéhez. A zarándoklaton és a Palócok Vigyázó Keresztje előtt tartott szentmisén a régió több felvidéki településének polgármestere és polgára is részt vett.
Identitásunk, magyarságunk megőrzésének fontosságát hangsúlyozta Csáky Pál a kereszt előtt elmondott ünnepi beszédében.47131 1
„Nagyon erőteljesen meg kell fogalmaznunk azt, hogy miért jöttünk itt ma össze, s miért jövünk konok következetességgel a Palócok Vigyázó Keresztjénél már tízedik alkalommal újból és újból össze, amit talán herencsényi üzenetként is megfogalmazhatnánk” – mondta beszédében Csáky, aki szerint nem szükségszerű, hogy ez a világ romlottan menjen tovább, nem szükségszerű, hogy a hazugságoknak legyen többsége a társadalomban, az emberi lélekben és a közéletben is. Csáky szerint azt kellene innen üzennünk: „Ez a nemzet, a mi magyar nemzetünk is akkor lesz újból erős, ha a belső támpontokat megtartja. Ha megtartja a hitet, megtartja a korrektséget, megtartja a szolidaritást az egymásra való odafigyelést, megtartja a lelki erejét, a hitét a jövőjében, és megtartja azt az elszántságát, hogy ezért a mindennapokban mindenki azt a picit ott, ahová őt a sors állította, azon a poszton is meg akarja tenni”. Csáky szerint ebben erősít bennünket ez a hely, ebben az elszántságban erősít bennünket az a közösségi élmény, amit megélünk itt most, ebben segít bennünket a kereszt, s talán még a kaptató is, amelyet le kellett gyűrnünk, hogy feljuthassunk ide. „Ha mindezt meg tudjuk tenni, ha ezt az élményt haza tudjuk vinni a saját kis közösségünkbe, akkor talán van erkölcsi jogunk is arra, hogy innen palócként üzenjük. Üzenjük azt, hogy nem adtuk fel a hitet, nem adtuk fel a reményt, nem adtuk fel esélyt, mi a jövőnkért jöttünk ide” – fogalmazott Csáky.
Az ünnepi szentmise és a közösen elköltött ebéd után került sor a szabadtéri színpadon a testvértelepülések és a környékbeli falvak kulturális szervezetei által előadott kultúrműsorra, késő este pedig a szabadtéri bálra és a tűzijátékra.

dé, Felvidék.ma
47131 247131 347131 447131 547131 6