47608

A Bátkai Református Egyházközség látta vendégül Mészáros János Elek magánénekest a református templomban. A zenés előadás egyben bizonyságtétel is volt, a Csillag születik versenyből megismert előadó innen indította el hatéves tervét.

Mészáros János Elek a nagy háború kitörése centenáriumának előestéjén, július 27-én a Gömör megyei Bátka településből indult el hatéves Kárpát-medencei körútjára. „Azt tűztem ki célul, hogy bejárom a történelmi Magyarország területét. Ez a bátkai templomi alkalom az első mérföldkő. S ahová meghívnak, s ahol szívesen látnak, ott szeretnék a hősi halottakról, a háború áldozatairól megemlékezni” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak.
Mint közismert, idén száz esztendeje, hogy Szarajevóban Gavrilo Princip pisztolyával megölte Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét. Ez a gyilkosság lett az első világháború gyújtó szikrája. Július 28-án elkezdődött a nagy háború, július 29-én éppen száz éve annak, hogy lőni kezdték Szerbia fővárosát, Belgrádot.
Az első világháborúban 15 millió ember halt meg. A történelmi Magyarország utolsó közös vállalkozása volt ez a háború. A hadköteles 5,5 millió katonából 3,5 millió vonult be, ebből 524 ezer tért haza épségben, további 833 ezer katona hadifogságba esett, 1 492 ezer sebesült meg, 530 965 halt hősi halált. A háborút lezáró hazugságokra alapozott békediktátum a 325 411 km2 kiterjedésű ezeréves Magyarországból 93 ezer km2 hagyott, a 20 886 487 fős lakosságából 7 615 117 fő maradt a megcsonkított országban – idézte fel Mészáros János Elek a történelmi eseményeket.
Hozzátette: „Fontos, hogy emlékezzünk azokra a hősökre, akik a legtöbbet, az életüket áldozták a hazáért. Imádkozzunk a 94 éve elszakított országrészeken élő és magyarságukhoz ragaszkodó honfitársainkért, hogy szülőföldjükön önrendelkezési jogaikat meg tudják szerezni, ami megmaradásuk egyedüli záloga és lehetősége.
Manapság a hazafiságunkat nem úgy éljük meg, hogy fegyvert ragadunk és harcolunk, hanem hogy ápoljuk az ősök és hősök emlékét, és segítjük az elszakított országrészeken a magyarságukhoz ragaszkodó testvéreinket.
Én számos jótékonysági és templomi koncerten itthon és a határokon túli magyarok körében próbálom ezeket a gondolatokat megosztani, és emlékezni, emlékeztetni” – mondta.
A bátkai templomi alkalom a Szívemet hozzád emelem című 25. zsoltár első versének éneklésével vette kezdetét. A Csillag született címen meghirdetett zenés esten Boros István helyi református lelkész Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levél 12. részének 40-41. verséből olvasta. „Egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól” – szólt Isten igéje.
Boros István lelkipásztor bevezető gondolataiban elmondta, hogy vannak földi és mennyei csillagok, s hogy különös kegyelme a mindenható Istennek, hogy közülünk is elhívhat olyanokat, akik Krisztusra mutató, Krisztushoz vezérlő csillagokká válhatnak. Ilyen Mészáros János Elek, akit követve a bátkai református templom megtelt érdeklődőkkel.
Mészáros János Elek Fejér megyéből, Alcsútdobozból érkezett, az Alcsúti Református Egyházközség presbitere. Agrármérnökként helyezkedett el, az énekléssel szabadidejében kezdett el foglalkozni. Ismerősei biztatására és egy felső hang elhívására jelentkezett a Csillag születik negyedik szériájába, amelyből győztesen került ki, s ő lett a Csillag.
Sajátos megfogalmazásában ezt úgy értelmezi, ő lehet az Istennek egy olyan eszköze, mellyel az embereket Jézushoz vezeti. Megragadva az alkalmat elmondta, minden vasárnapi istentiszteletre szeretettel várnak mindenkit. „Minden templomban van egy küszöb, ami a mennyországba nyílik. Ahhoz, hogy ezeket megtaláljuk, el kell jönnünk Isten házába, ahol a mindenkori igehirdetések során próbálja a lelkipásztor megnyitni ezeket az ajtókat” – mondta. Hozzátette, egy-egy templomi koncert is ezt a célt szolgálja. (A magánénekessel készült beszélgetésünket későbbi cikkünkben olvashatják.)
Boros István a koncertet követően elmondta: „A közénk érkezett csillag nem a szemünket vakította el, hanem a lelkünket ragyogta be. Nem a maga fényével, hiszen önmaga is elmondta, hogy egyedül Istené a dicsőség, hanem a világ világosságának, Jézus Krisztusnak a lelkével, az ő erejével”. Az alkalom a Mi atyánkkal, az Apostoli áldással és nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével zárult.
A résztvevők adományaikkal a templom süvegének és a harangok szerkezetének jövőbeni megújítását támogatták.

he, Felvidék.ma
További fényképek a Képgalériánkban ITT>>> tekinthetők meg.
{iarelatednews articleid=”47607″}