47488

Mint ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának legutóbbi ülésén új elnököt és nevet választott a tagok kis csoportja, aki részt vett a gyűlésen. A Felvidék.ma hírportálon megjelent cikkre nem egy SZMKT tag felkapta a fejét.
Sokan nehezményezték, hogy nem is tudtak a taggyűlésről. Meghívót sem kaptak, csak a Felvidék.ma portálon és egyéb közösségi oldalakon olvastak a legújabb fejleményekről.
A „legfigyelmesebb észlelő” – csak észlelő, mert ő sem kapott értesítőt – Kubicska Kucsera Klára művészettörténész volt. Az idén Andrej Kmeť – díjjal jutalmazott szakember nevéhez fűződik a Képünk címmel 2000-ben kiadott kötet, amely felöleli az akkor tízéves Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának munkásságát, amely 1990 januárjában alakult meg Pozsonyban. A Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága néven megalakult szervezetnek, több mint negyven képzőművész – festők, szobrászok, építészek, fotóművészek, művészettörténészek, rajztanárok és restaurátorok – volt az alapító tagja. Ezzel egy régi álom valósult meg, hiszen magyar nyelven és célokkal tarthatták meg a gyűléseiket.
Mint az alapító tagok egyike, Kubicska Kucsera Klára tettrekészen áll a kialakult új helyzet elébe. Ahogy beszámolóiból kiderül sötét űr az utóbbi 5 év történése.
„Egy új kezdeményezés nélkül az SzMKT mai állagát nem tartom életképesnek”–vallja.
Az SzMKT egyik előnyének tartja, hogy tagja a Szlovák Képzőművészeti Egyesületnek (Slovenská Výtvarná Únia= SVÚ) és a Képzőművészeti Alapnak (Fond výtvarných umení= FVÚ). Emellett része volt több magyarországi testvérszervezetnek, melyek munkássága szintén ellanyhult az évek alatt.
Tagadhatatlan, hogy ez a mostani állapot mindenki számára kedvezőtlen fényben világítja meg a Társaságot, de ez nem ok arra, hogy nevet változtassunk, vélekedik Kubicska Klára. Mint a 2009-es alapszabályzat egyik megfogalmazója, tisztában van a Társaság lehetőségeivel és jogaival. Ezek közé alapvetően nem tartozott az új névválasztás.
„Új neve csak egy új társaságnak lehet” – érvel, továbbá kifejti a tagokkal folytatott személyes beszélgetéseinek a tanulságát: a tagok többsége ragaszkodik a régi névhez (amelyet a jelen pillanatban is körlevelekkel szondáztat Lőrincz Zsuzsa Prágában élő képzőművész). Ezen kívül kiemeli, hogy a más képzőművészetek iránti nyitottság a kezdetektől élt, a vizuális művészetek minden ágazata képviselte magát, de való igaz, hogy ez az évek múlásával beszűkült. Ugyanakkor a szakmában rendkívül kibővült az időszak alatt.
Továbbá egyetért a Társaság szakmai szintjének megszilárdításával. Ám nem érti, miért kell ehhez a régi tagoknak újra jelentkezni, ahogy az alapszabályzat is rendelkezik, aki nem teljesíti alapvető tagsági kötelezettségét, annak tagsága megszűnik. Ehhez elég bizonyíték az, ha valaki esetleg éveken át nem vesz részt a munkában. A csoportos kiállítások zsűrizése volt a másik ilyen szűrő, sajnos ez sem működött az utóbbi években.
Természetesen az új tagok felvételét mindig öröm kíséri és amennyiben különbözni szeretnének, esetleg új névvel, nem kéne, hogy akadálya legyen. „ Mi már régen külön munkacsoportokban képzeltük el a munkát. Alapítsanak ilyet az SzMKT-n belül, esetleg területenként, érdeklődésként, generáció szerint.” Ehhez kapcsolódva megjegyzi, Komárom állandó székhelyként tökéletesen megfelelne a Társaságnak, így mint az ország keleti részén a ROVÁS, úgy a délnyugati részén is lenne egy központ kiegészítve Dunaszerdahellyel és a pozsonyi lehetőségekkel.
Legvégül az újonnan megválasztott elnök, Kopócs Tibor programjának legkevésbé felvázolt pontjaira helyezi a hangsúlyt: nem látni, hogyan szeretné megoldani az adminisztratív munkát. Pedig ez fontos dolog, mivel ez okozta az előző időszakokban a legnagyobb gondot. Egyenlőre a munkaprogramját sem közölte. Kopócs Tibor egyébként már volt a társaság elnöke.

A művészettörténész végső tanulságként leszögezi, a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának jogi létezését a mai napig tudomásul kell venni. Három lehetőséget vázolt fel következő lépésként:

1. a tagok visszajelzés nélküli, hibás kiértesítése miatt a július 5.-i ülés jogtalanságának bizonyítása és annak érvénytelenítése,
2. beleegyezni Dolán György lemondásába, a tagok válasza szerint elismerni Kopócs Tibor elnökké választását és ideiglenesen respektálni az új vezetőséget. Mindehhez, az előző elnök, Dolán György beszámolója is szükséges. A megújítandó alapszabályzat szövegét, tartalmát részben átformálni közös megegyezéssel és jóváhagyni a legközelebbi taggyűlésen, már az új tagokkal és vezetőséggel. Ezen esetben a név marad, valamint az SVÚ-s tagság is,
3. megalapítani egy új szervezetet, új alapszabályzattal, ahová lehet, hogy felveszik a jelentkező SzMKT tagokat (vagy nem ), vagy elfogadják az SzMKT beolvadását egészben. Így már az SVÚ tagság kérdésessé válik. Új regisztráció szükséges, valamint új azonosító szám is.

Személy szerint, Kubicska Kucsera Klára, valamint a többi mellőzött régi tag szempontjából is, a második lehetőséget tartja támogathatónak. Ugyan az egyes pontokat még tárgyalással pontosítani, finomítani kellene, de mindez megoldható ez év szeptemberéig. Reméli, hogy leülnek majd megbeszélni a jövőt. Javasolja, hogy a megbeszélésen legyen ott 3 tag, akik a meghívatlan régi tagokat képviselik és 3 újonnan megválasztott vezetőségi tag. Bízik mindkét fél kompromisszum készségében.

SzE, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”47145″}