47502

Komárom, az egykori szabad királyi város bevehetetlen falai, a Duna Gibraltárjaként ismert, ahol a múltnak kétezer esztendeje van jelen a  Római Birodalom korától eredeztetve.

. Komárom városának több mint évezredes történelmét véres csaták és ostromok jelzik. A történelem kutatói – a várról – mint bevehetetlen erősségről szoktak megemlékezni. Ezért is nevezték a dunai Gibraltárnak, mivel a minden oldalról vízzel védett vár – a híres tengeri erődhöz hasonlóan – szinte bevehetetlen volt.

A köny előszava az olasóhoz:
“Mint Komárom város őshonos polgára és a Komáromi Nyomda Vállalat igazgatója szólok, e pár soron keresztül, a Tisztelt Olvasóhoz. Tudom nagyon jól, hogy előszót írni egy megjelenés előtt álló műhöz nagy felelősség. Azonban úgy érzem, hogy e Komáromról szóló kötet annyira a miénk – már mint komáromiaké – hogy nem térhettem ki a felkérés elől. Erre ugyanis két okom van. Először is a gyökereim köteleznek arra, hogy városunk két évezredes történetét ajánljam az olvasó figyelmébe. A nevezetes Tó utca, ahol évszázadok óta élt a Meszlényi család, Csokonai jóvoltából bevonult az irodalomba. Ahogy emlegette nagyapám, alig száz lépésre házunktól állt a Vajda-kúria, amelynek 1797-ben szinte napi vendége volt Csokonai Vitéz Mihály. Ezért is állították fel Csokonai szobrát a mi utcánkban, a Tó utcában.A másik parancsoló hang, amely kezembe adta a tollat, az a tény, hogy ebben az esztendőben emlékezünk és tisztelgünk a komáromi nyomdászat háromszázadik évfordulójára. Ugyanis 1705-ben jelent meg az első komáromi sajtótermék, a messzi földön híres Komáromi Kalendárium, amely 1918-ig évente több tízezres példányban szolgálta a tudományt és a tájékozódást.Mint nyomdász, szakember – a mai fejlett technikai vívmányok mellett is – csak a csodálat és elismerés hangján tudok szólni a Komáromi Kalendárium szellemi színvonaláról és műszaki tökéletességéről.Ezekkel a gondolatokkal indítom útra a Komárom, a Duna Gibraltárja című kiadványunkat. Tanulságul mának és holnapnak, tisztelegvén régi nagyjaink előtt, ajánlva a ma olvasójának és a jövő nemzedékének.”- Szénássy Árpád.
Felvidék.ma