48200

2013-ban az ágazatok közül a legerőteljesebb foglalkoztatottság a mezőgazdaságban, iparban, építőiparban és a szolgáltatások terén mutatható ki.
A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának adatai alapján tavaly országos szinten átlagban 2,3 millió embert alkalmaztak teljes foglalkoztatottságban.
Mindez a lakosság szociális helyzetéről szóló 2013-as évi jelentésből derül ki, amelyet egyelőre nem terjesztettek a kormány elé megvitatásra. A legnagyobb foglalkoztatottság a mezőgazdaságban, iparban, építőiparban és a szolgáltatások terén mutatkozott.
A foglalkoztatottság emelkedése leginkább a 20-49 alkalmazottal rendelkező vállalatoknál és a nagyvállalatoknál jelentkezett.
„Csökkent az alkalmazottak létszáma a mikro vállalatoknál és egyéni vállalkozásoknál, de ugyancsak csökkent a foglalkoztatottak száma az 50-249 és 250-499 főt foglalkoztató vállalatoknál is. A kis- és középvállalatok alkalmazottai, beleértve az egyéni vállalkozókat is, tavaly Szlovákiában az összfoglalkoztatottság 70,4 százalékát alkották, derül ki a jelentésből.
Ezzel szemben emelkedett az alkalmazottakkal rendelkező egyéni vállalkozók, és csökkent az alkalmazottak nélküli egyéni vállalkozók aránya. A nemek megoszlása tekintetében gyarapodott a női alkalmazottak száma, viszont a férfiaké a tavalyi évhez képest nyolcezerrel csökkent. A részmunkaidőben dolgozók aránya a teljes foglalkoztatottságon belül 5,1 százalékot tesz ki, többségüket nők alkotják.
Miként a jelentésből a továbbiakban kiderül, a foglalkoztatottság alakulását a végzettség szemszögéből tavaly a munkakínálat és -kereslet alakulása egyaránt befolyásolta.
„A 2012-es évhez képest emelkedett az alapfokú végzettséggel, középfokú általános és középfokú szakvégzettséggel, valamint főiskolai végzettséggel rendelkező alkalmazottak köre. Másrészt a legszámottevőbb csökkenés a magasabb szakmai végzettséggel rendelkezők körében volt tapasztalható.
Az összfoglalkoztatottságon belül a legmarkánsabban a szakközépiskolai, érettségi nélküli szakmunkások és főiskolai végzettségűek képviseltették magukat, amely arány 2013-ban 84 százalékot tett ki.
Tavaly emelkedett a külföldön munkát vállalók száma is. A statisztikai hivatal adatai szerint 2013-ban 136 400 szlovákiai vállalt munkát külföldön. „Számuk az előző, 2012-es évhez viszonyítva 13 százalékkal emelkedett, derül ki a jelentésből.
A legtöbb határon túl munkát vállaló személy az Eperjesi és Nyitrai kerületből került ki. A külföldön munkát vállaló szlovákiaiak legkeresettebb európai célországai közé Csehország és Ausztria sorolható. A hazánkba bevándorló külföldi munkavállalók leginkább az építőiparban (33,4 %), az ipari ágazatokban (21,3 %), az egészségügyben és a szociális szolgáltatások (15 %) terén helyezkedtek el.
tasr, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”47240,43438″}