47887

A Via Nova szellemi elődje a Duray Miklós által vezetett, a csehszlovák szocializmus enyhülésének éveiben, 1968-ban alapított ifjúsági mozgalom, a Magyar Ifjúsági Szövetség. Ezt az alulról építkező, önszerveződő, hatalomtól független mozgalmiságot tartjuk példaértékűnek ma is. A Via Nova tényleges elődje pedig az ugyancsak ifjúsági gyűjtőszervezetként működő Magyar Ifjúsági Közösség (MIK), melynek közösségépítő és politikai tevékenységet is kifejtő szerepét a 2000-es évek második felétől fokozatosan átvette az MKP ifjúsági csoportja (ICS).
Az ICS először az 1998-ban Magyar Koalíció Pártja (MKP) néven egyesült felvidéki magyar pártok ifjúsági tagozataként működött, gyakorlatilag a MIK struktúráit megörökölve. A szervezet bölcsőjének a 2004-ben szervezett nyári tábort, az I. Kapocs Tábort tartjuk. Azóta évről évre megszervezésre kerül az ICS nyári tábora, és tavaly már a jubileumi X. Kapocs Táborra kerül sort.
Hagyománnyá vált, hogy e rendezvényt évről évre a Felvidék más táján szervezi a vezetőség, így szinte már az összes természetes régió otthont adott egy-egy nyári rendezvénynek. Mérföldkőnek számított a szervezet életében a 2007-es év. Ekkor vált tulajdonképpen felnőtté az ICS, és önálló jogi személyiséget nyerve Via Nova Ifjúsági Csoport néven jogilag és anyagilag függetlenedett a párttól, mindemellett egy együttműködési szerződés keretei között továbbra is a felvidéki magyar párt ifjúsági szervezeteként fejtette ki tevékenységét.
A szervezet tagsága azóta is 1000 fő körül mozog, melynek alsó korhatára 15 év, felső korhatára pedig 36 év. A szervezeti struktúra földrajzi alapon szerveződik, így az egyes településeken helyi, a járásokban járási, megyei szinten megyei szervezetek működnek, a központi irányítást pedig a regionális és szakmai elv alapján megválasztott országos elnökség látja el.
A szervezet legfelsőbb döntéshozó szerve a kongresszus, két kongresszus között pedig az országos tanács döntései bírnak a legnagyobb súllyal. A szakmai tevékenység a kabinetekben folyik, ahová az elnökség kinevezése alapján kerülnek a legtalpraesettebb és legfelkészültebb fiatalok.
A szervezeti szamárlétrát 2005-től végigjárva (helyi alelnök, helyi elnök, járási elnök, országos alelnök) 2011-ben kerültem a Via Nova ICS élére. A tisztújítás során azt a célt fogalmaztam meg, hogy ami a strukturális és politikai szervezettséget illeti, úgy a felvidéki magyar fiatalok gyűjtőszervezetévé, ami pedig a működését illet, úgy a legaktívabb és legvonzóbb, szakmai téren is épülő ifjúsági szervezetté kívánom tenni a Via Novát.
Ennek megvalósításához megfelelő, ráadásul korban még ifjúságpolitikában is fiatalnak számító csapat állt össze, és nyugodtan kijelenthetem, hogy az elmúlt három évben soha nem látott fordulatszámon folyt a szervezet működése. Túlzott elbizakodottságra vallana azt állítanom, hogy a célok maradéktalanul megvalósultak, sőt még mindig csak a munka elejénél tartunk.
Ha megnézzük az egyes régiókban megvalósuló rendezvények mennyiségét, megfigyeljük a szervezet nyilatkozatainak, akcióképességének és mediális megjelenésének fogadtatását vagy épp az egyes politikai megmérettetések során a Via Novát is képviselő jelöltekre leadott szavazatok számát, illetve a pártban történő még mindig óvatos, de egyre biztosabb fiatalítást, úgy azt kell mondanom, nem járunk rossz úton.
Sokan csak 2011-ben fedezték fel maguknak a Via Novát a felvidéki magyar közösségi élet térképén, és egyre nő a szimpatizánsaink tábora. A cél egy egészséges nemzeti öntudatú és közösségéért felelősségét viselő nemzedék kineveléséhez, illetve a felvidéki magyar politikai utánpótláshoz való tevékeny hozzájárulás.
Épp ennek következtében nőtt meg irigyeink, rosszakaróink és ellenlábasaink száma is, különösen a felvidéki magyar társadalom liberális térfelén. Képviselőik részben tudatosan kívánják aláásni a nemzeti ügyek iránt elkötelezett ifjú generációk felcseperedését, részben pedig képtelenek bármit is kezdeni azzal a helyzettel, hogy van egy ifjú csoportosulás, mely elsősorban a nemzeti konzervatív értékeket vallja magáénak, de nyitott mindenki irányába, így zenepolcain jól megférnek egymás mellett a Muzsikás és a Led Zeppelin albumai is.
Ezek az erők próbálják nyitottságunk miatt kikezdeni és a politikai paletta jobbszélére tolni a szervezetet, de ez csak megerősít utunk és gyűjtőszervezetként történő önmeghatározásunk helyességében. Ahogy mondani szoktam: A Via Novában tökéletesen megfér egymás mellett a lévai, laza hétköznapi zsúrfiú, a rimaszombati cigány focista és a nagykaposi, irredenta pólóban fesztiválozó srác is. Három dolog köt bennünket ugyanis össze, az pedig a magyarságtudat, a szülőföldön való boldogulás vágya és a fiatal közösség szolgálatának akarása.
Úgy korrekt, ha beszélünk a kritikákról és hiányosságokról is. A létrehozni kívánt szakmai kabineteknek ez idáig csak egy része alakult meg. A Nemzetpolitikai Kabinet a kárpát-medencei kapcsolatépítésért felel, és itt nyugodtan állítható, hogy a kedvező magyarországi nemzetpolitikai fordulatnak köszönhetően az elmúlt 94 évben ifjúsági szinten magyar-magyar relációban tán soha nem mutatkozott ilyen kohézió, mint amilyennek most lehetünk a részesei és alakítói.
Az Oktatási Kabinet szervezi évről évre a Beiratkozási Körutat és a Magyar Iskolák és Óvodák Napját, a Gazdasági Kabinet pedig hamarosan egy nemzetközi partnereket is megszólító szakmai konferenciával lép porondra.
Örömömre szolgál, hogy nemzetközi porondon is kezd erősödni a szervezet, és a YEPP (az Európai Néppárt ifjúsági szervezete) mellett az IPM (Közép-Európai Ifjúsági Kezdeményezés) berkein belül is szilárdulni látszanak pozícióink. A többi szakterületet illetően inkább egy-egy tagunk véleménye hallható és olvasható, a kabinetek megalakulása még várat magára, így továbbra is várjuk a magukat egyes szakterületeken kipróbálni akaró kompetens fiatalok jelentkezését.
Hiányosságként említhető továbbá, hogy nem minden régióban vagyunk jelen, illetve több térségben, főleg a tömbmagyar területeken egyelőre nem működik súlyának megfelelően a szervezet. Az itt élő fiatalok prioritásai sok esetben teljesen mások, mint a peremvidéken vagy szórványban élőké, ezért egy-egy régió ifjúságának megszervezésére és irányítására nem adható általános, mindenütt alkalmazható példa.
Erősíteni kell továbbá a partnerséget a szlovák ifjúsági szervezetek felé is, hiszen ahogy a nagypolitikában igyekeztek a Most-Híd megalakulása óta karanténba zárni az MKP-t, ugyanígy történt ez az ifjúságpolitikában a Via Novával. Mi azonban változtatni szeretnénk ezen a helyzeten, hiszen természetes és őszinte partnerségre van szükség az erre fogékony és alkalmas szlovák ifjúsági szerveződésekkel is.

(Folytatjuk)

Gubík László, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”47776,47750,47658″}