47802

A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó szervezésében augusztus 6-án került sor az I. világháborús hadifogolytemető helyreállítása kapcsán tartott sajtótájékoztatóra.
A sajtótájékoztatót Karaffa Attila nyitotta meg, aki köszöntötte Szabó Dezső mérnököt, a városi hivatal főosztályvezetőjét, Mgr. Vajda Barnabás PhD. történészt, a Csallóköz Szerdahelyi Kaszinó 1860 és Csörgei Lászlót, a civil kezdeményezés képviseletében. A sajtótájékoztatón, amelynek a témája az első világháborús hadifogolytábor, illetve a temető rendbehozatala volt, jelen voltak továbbá a kaszinótagok és a média képviselői is.

Szabó Dezső mérnök, a városi hivatal műszaki és beruházási főosztályának vezetője beszámolt a temető felújítási folyamatának előzményeiről. Az ötlet nem új, hiszen a 90-es években a város vezetése már jelezte felújítási szándékát a belügyminisztériumnak, de akkor nemleges választ kapott. 2010-ben projektet terjesztettek elő a temető felújításáról, amelyhez a minisztériumtól anyagi támogatást is kértek. A projektet jóváhagyták, de pénzt nem tudtak adni, ám szerencsére több helyről is jelezték segítő szándékukat. Az eddigiek során eltűntették az ecetfa rengeteget, miközben nem kis gondot okozott, hogy az egykori hadifoglyok földi maradványai 0,80-1,20 mélyen találhatók, az ecetfák kiirtásához pedig 50 cm mélyre kellett leásni. A Municipal Real Estate Dunajská Streda Kft. segített a probléma megoldásában, és egy további vállalkozó is jelentkezett, aki segít a földdel befedni a felásott területet.
A betonból készült sírkeretek az 1930-as években kerültek a temetőbe, és olyan helyeket is fedtek, ahol nem feküdt senki.
„Szeretnék minden síron – több mint 400 van belőlük- feltüntetni az elhalálozott nevét és rangját. Sok keresztnevet csak kezdőbetűvel jeleztek, s annak felderítése folyamatban van. Szeretnénk, ha mindegyik síron a teljes név szerepelne”- tájékoztatott Szabó Dezső.
„Saját szomorú tapasztalataim is vannak, mivel nagybátyám kinn fekszik a Don-kanyarban. Ha tudnám, hogy pontosan hol, elmentem volna leróni a kegyeletemet, azonban erre a mai napig nem nyílt lehetőségem” – nyilatkozta a Felvidék.ma hírportálnak Szabó Dezső. A továbbiakban kifejtette, – „Hiszek abban, hogy az emberek összefogása többet ér, mint a politikai hovatartozás, és segítenek a projekt megvalósításában. Remélem, mi is képesek vagyunk úgy törődni a nálunk eltemetett első világháborús katonasírokkal, mint a külföldön elesett és eltemetett dunaszerdahelyi katonák sírjával.”
A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó képviseletében Mgr. Vajda Barnabás PhD. tájékoztatta a jelenlévőket. A Csallóköz Szerdahelyi Kaszinó az év elején alakult újjá polgári társulásként. A hadifogolytemető felújítása az első terveik között szerepel. Tájékoztatójában többek között elmondta, hogy 1914-ben 4000 hadifogoly volt Dunaszerdahelyen, majd 1915 januárjában volt a csúcs, hiszen az 1910-es népszámlálás szerint a valamivel több, mint 5000 lakosú Dunaszerdahelyen 10 000 hadifogoly tartózkodott. Egyes források szerint 1900 katona tűnt el itt az évek során, azonban csak 400 katonát temettek el. Egy héber nyelvű síremléket is találtak, amelynek a feliratát sikerült lefordítani. A munkálatokkal folyamatosan haladnak, s ennek köszönhetően 2014 elején háromszor is szerveztek temetőtisztítást. A segítség fontos lenne napjainkban is. Föld, anyag, pénz, bárminemű segítség jól jön a temető szebbé, rendezettebbé tételéhez.
„Az egész tevékenységet egy szó jellemzi, a példamutatás. Ha elvárjuk, hogy külföldön rendesen ápolják az első világháborúban elesett magyar katonák sírját, akkor nekünk is ezt kell tennünk”- osztotta meg véleményét a jelenlévőkkel Vajda Barnabás.
A továbbiakban felhívta a figyelmet, hogy Dunaszerdahelynek nincs első világháborús emlékműve, pedig száz dunaszerdahelyi katona neve is ismert, aki az első világháborúban esett el. Ükapáink, dédapáink, nagyapáink. A Nagy Frigyes volt alpolgármester birtokában lévő adatok alapján összeállították a hősi halottak névsorát, azonban levéltári névsorról máig sem tudnak.
Csörgei László mérnök, a civil kezdeményezés képviselője, a társaság nevében bemutatta a projekt háttéranyagát és annak képi mellékletét. A társaság tagjainak 2009-ben Szlovéniában tett kirándulásán több katonai temetőt is láttak, s akkor jött az ötlet a dunaszerdahelyi temető felújítását illetően, mivel az ottani hozzáállás példaértékű volt számukra. Sajnos két évvel ezelőtt felgyújtották a kápolnát, s ha nem tennének lépéseket a felújítására, akkor a kápolna is az enyészetté lenne. Ez a társaság vállalta a felújítását, ami szintén a projekt részét képezi.
A felújítással kapcsolatos felhívásukat ITT >>> olvashatják.
A projekt képei megtekinthetők a Képgalériánkban.
47802 147802 2
Szabó Mária, Felvidék.ma