48443 1

A helyi önkormányzat és a történelmi egyházak emléktábla-avatással és áldással emlékeztek meg Szepsiben szeptember 7-én a 220 éve történt nagy tűzvészről, amelyben szinte sértetlenül csak egy kapu, az ún. Szojka-kapu maradt meg.
Ez az egyetlen műemlék, amely az 1794-es tűzvészt átvészelte. Akkor a városban sok minden leégett. A templomoknak csak a falai maradtak meg, de csodamód kicsit megpörkölve ugyan, de a kapu megmaradt, s ma Kassán a Kelet-szlovákiai Múzeumban található. 1996-ban másolat készült a kapuról, ezt nem mesze egykori helyétől, a református templom melletti parkban, a Fő utca 33. sz. ház előtt állították fel. A kapun latin felirat is olvasható, magyar fordítása: „égtem, égtem, de el nem égtem…”.
Az emlékünnepségen Iván László alpolgármester köszöntő szavai után Dr. Halász Péter helyi történész kutatásai alapján Zachariás István, a város polgármestere mondott ünnepi köszöntőt és leplezte le a Lukács János készítette emléktáblát, amit a történelmi egyházak képviselői megáldottak.
Az emléktábla-avatás és áldás szomorú esemény kapcsán történt, amikor nemcsak óriási anyagi és szellemi kár keletkezett, de többen életüket is vesztették. Miért emlegetjük ezt az eseményt – kérdezhetnénk. Mert megmaradtunk. Hálát adunk, hogy őseink újrakezdték és folytatták az abba hagyott munkát. Nekünk is ezt kell tennünk. Minden viszontagság ellenére újra kell kezdeni, folytatni a jót. Okosabban, bátrabban, körültekintőbben, megalapozottabban – de folytatni. Sőt, jobban, mert az idén emlékezünk a zsidók, a cigányok, a nácizmus ártatlan áldozatai deportálásának 70. évfordulójára is. Sokak holtteste a haláltáborok kemencéinek tűzében égett el.
Az évforduló kapcsán az egybegyűltek a Szentlélek fényét, világosságát, bátorságát kérték meghallani és megszívlelni Isten igéjét: a tágas kapu és a széles út, a romlásba visz. De a szűk kapu és a keskeny út, az életre vezet. (vö. Mt 7, 13-14) Együtt imádkoztak, hogy életük útját a Mindenható parancsai szerint járják, és így ideát áldást, odaát pedig örök boldogságot nyerjenek Attól, Aki van.

GB, Felvidék.ma
48443 248443 3

{iarelatednews articleid=”47870″}