48717

Kihelyezett ülést tartott szerdán, szeptember 17-én a magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága a horvátországi Eszéken, amely az első ilyen jellegű ülés a bizottságnak az áprilisi választások utáni megalakulása óta. A következő kihelyezett ülést Kárpátalján tervezik megtartani, tekintettel az orosz-ukrán konfliktus magyarokat is érintő hatásaira.
Az eszéki ülésen a bizottság elnöke, Pánczél Károly (Fidesz) a horvátországi nemzetiségi politikát, annak magas színvonalát méltatta. Vívmányai közül mindenekelőtt a kisebbségek (így az ott élő 14 ezres magyarság) számára biztosított szabad anyanyelvhasználati jogot, a széles körű kulturális autonómiát emelte ki.
A horvát kisebbségpolitika – amely hasonló a szomszédos Szlovénia gyakorlatához – korlátozások nélkül biztosítja az ország területén élő kisebbségek számára az anyanyelv, a nemzeti jelképek használatát. A kulturális autonómia mellett a politikai autonónia lehetővé teszi a horvátországi magyarok számára a nemzetiségi önkormányzatok megválasztását, valamint – mint azt Pánczél Károly kiemelte – a magyarok számára alanyi jogon jár egy képviselői hely a horvát parlamentben.
A bizottság elnöke nem felejtette el felhívni a figyelmet arra, hogy ez a fajta hozzáállás egyáltalán nem magától értetődő a ma Európájában, különösen a Kárpát-medencében. Külön megemlítette a felvidéki helyzetet, ahol a magyar állampolgárság felvétele automatikusan a szlovák elveszítésével jár, de szólt az erdélyi autonómiatörekvésekről is, amelyeket pedig a román hatalom utasít el csípőből.

szd, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”42474,42133″}