euro03

Érsek Árpád alultájékozott, emiatt az Ipoly-hidak ügyében vádaskodik, félrevezet és feleslegesen riogat.
Kedves Árpád! A tízmillió euró nem úszott el, az elnyert összeget nem küldtük vissza Brüsszelbe. Más beruházásokban ölt testet, jeletős mértékben itt, a régiónkban. A vádaskodás és riogatás helyett a régióban élők megelégedésére, parlamenti képviselőként segíthetnéd az Ipoly-hidak ügyének előrehaladását. Ez itt és most nem a kötélhúzás, a politikai iszapbírkózás ideje.
Ezügyben engedtessék meg nekem egy kis visszatekintés. 2008-ban az MKP megyei frakciójának tagjai mellett a Nyitra Megyei Önkormányzat szlovák koalíciós többsége is elfogadta javaslatomat, benyújtottuk tehát a Helemba-Ipolydamásd, Ipolypásztó-Vámosmikola közötti hidak és az Ipolyvisk-Tésa közötti út partnerpályázatát, együtt a magyarországi NIF Zrt.-vel. 2009-ben az Európai Unió az eredményes pályázatokat 10 millió euróval támogatta meg. Az Ipolyon 2010-ben lezúduló árvíz következtében a vízgadálkodási állami hatóságok mindkét oldalon kérvényezték a tervdokumentáció módosítását. Emiatt megdrágult az építkezés kereteösszege. A módosított tervdokumentációt és a megnövelt beruházási költségeket 2012-ben Nyitra megye elnöke és a szlovák koalíció nem támogatta meg, javasolták a hidak és az összekötő út építésének elhalsztását a következő, most kezdődő uniós időszakra. Ma azonban a folytatás nem és nem tud beindulni.
Következzenek az időszerű tények: Magyar Levente, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára 2014. február 28-án, Budapesten kelt levele valóban a következőt tartalmazta: „Külön kezelendők a Vámosmikola-Pastovce, az Ipolydamásd-Chľaba és Tésa-Vyškovce nad Ipľom projektek, tekintve, hogy ezek előkészítése időközben ellehetetlenült.” Kedves Érsek Árpád! Levelében csupán azt nem pontosította a helyettes államtitkár (diplomatikus hangvétele folytán), hogy a szlovák fél elutasító hozzáállása végett. Érsek ezen a ponton leragadt a Nyitra megyei történéseknél, február óta nem követi figyelemmel az eseményeket. Ha követné, nem kerülte volna el figyelmét Magyar Levente második, 2014.április 24-én kelt levele, melyben a következőkkel fordul Nyitra megye elnökéhez: „Engedje meg Elnök úr, hogy ezúton tisztelettel javasoljam, hogy a korábban előkészített, majd különböző okok miatt ellehetetlenült (újra roppant diplomatikus!) két fontos Ipoly-híd – Vámosmikola-Pastovce és Ipolydamásd-Chľaba között – kerüljön utólagos beemelésre az említett, felfelé nyitott 21 fejlesztési projekt közé. Ennek megalapozottságát az alábbiakban látom….”
Kedves Árpád! Nemcsak Magyar Leventével és Navracsics Tibor külügyminiszterrel, hanem a Miniszterelnökség fejlesztésekért felelős miniszterével, Lázár Jánossal és a szomszédos Pest megye elöljáróival is megvitattuk az Ipoly alsó folyásán megvalósításra váró hidak ügyét. Mindannyian arról biztosítottak bennünket, hogy az itt élők érdekében kívánják meghozni a kellő döntéseket. Nem a magyarországi fél volt az, amelyik az előző uniós ciklusban, 2012-ben meghiúsította a hidak építését, a beruházások elhalasztását javasolva a következő, most kezdődő ciklusra. Ezzel az előző uniós ciklusban elnyert uniós támogatást utasította vissza a szlovák fél. Sőt, a magyarországi oldal 2012-re elérte, megszerezte a hidak jogerős építkezési engedélyét, a szlovákiai oldal, Nyitra megye hivatala meg a folyamat kezdetén megtorpant.
Nem a magyarországi fél javasolta a Magyarország és Szlovákai között Szadán, 2014.március 27-én megkötött együttműködési szándéknyilatkozatba a senki által sohasem követelt harmadik híd, az Ipolyszakállas és Tésa közötti híd megvalósítását az évek óta követelt, előkészített és a magyarországi oldalon építkezési engedéllyel bíró két híd helyett. Lehet, hogy ezzel a javaslatával Nyitra megye elnöke megpecsételte a korábban eltervezett két Ipoly-híd sorsát, mivel javaslatára a harmadik hidat emelték be a szadai szándéknyilatkozatba. Megyei képviselőtestületi határozat nélkül, önhatalmúlag javasolta a szadai szándéknyilatkozatba a harmadik hidat úgy, hogy javaslatát nem vitatta meg a régióban megválasztott megyei képviselőkkel. Annak ellenére javasolta a harmadik hidat, hogy három nappal korábban, a megyei testületi ülésen a képviselőtestület javaslatomra elnapolta az elnök harmadik hídról szóló határozati javaslatát. A 2008. évi határozat (a két korábbi híd és a viski út megépítéséről) valamint a 2012-es elhalasztást követően máig sincs megyei határozat a hidakról, pedig az idő vészesen telik. Lehet, hogy valaki az időhúzás, a végső ellehetetlenítés taktikáját választotta.
Ki a hunyó, kedves Árpád? Szerinted Magyarország fékezi a törekvéseket, a szlovák oldal pedig elkötelezett az Ipoly-hidak megépítése ügyében. Nos, Szlovákia végre bizonyíthatja kedvező hozzáállását az Ipoly alsó folyásán megépítésre váró hidak ügyében. Hiszen ezek a szadai szándéknyilatkozatban felsorolt, további határon átnyúló közlekedési infrastrukturális beruházásokkal együtt az Interreg Program (az Európai Unió magyar-szlovák határon átnyúló fejlesztési programja) keretében kerülhetnek megvalósításra, annak irányító hatósága pedig hamarosan Szlovákiában, Pozsonyban fog székelni. Végre beteljesülhet a szlovák kormányfő igérete, aki 2012 októberében Pilisszentkereszten, majd novemberben Budapesten (itt személyesen jelen voltam, tehát hallottam) is biztosította az érintetteket, hogy a régió érdekeit figyelembe véve, elkötelezett az Ipoly-hidak megépítésében. Ezt az igéretét kellene végre beváltania, a politikai üzenetet megyeelnökének, Nyitrára továbbítania!
A hidak építésének 2012-es elhalasztása óta Nyitra megye elnöke két feltételelt szabott meg a beruházások előkészítésének folytatásához: oldódjon meg az előfinanszírozás kérdése és a megye magyarországi partnerének, a NIF Zrt-nek ideát is állami szintű szakmai intézmény legyen a partnere, a tervezés és a kivitelezés előkészítésének folyamatában. Az előző kérés a Szadán megközött szándéknyilatkozat részét képezi csakúgy, mint az a rendelkezés, hogy a szándéknyilatkozatban szereplő 21 tételt felsoroló lista a felek megállapodása alapján bővíthető. Második feltétele teljesítését elősegítheti a szlovák külügyi tárcavezető, aki vállalta, hogy a kormány szintjén megtalálja a megfelelő szlovákiai állami partnerintézményt. Most éppen erre várunk, ám az idő vészesen fogy.
A szadai szándéknyilatkozatban szereplő 21 tétel mindegyike korántsem biztos, hogy megvalósul, mivel a szándéknyilatkozat egy keret csupán, nem konkrét beruházásra vonatkozó nemzetközi megállapodás. A megvalósuló tételek esetében külön-külön meg kell majd kötni a kétoldalú nemzetközi megállapodásokat, mint ahogyan megkötésre került 2012-ben a Helemba-Ipolydamásd valamint az Ipolypásztó-Vámosmikola közötti Ipoly-hidakra vagy akár a Révkomárom-Komárom közötti Duna-hídra vonatkozó nemzetközi szerződés.
Érsek Árpád újra Nyitra megye mindenható, legfelelősebb tisztségében láttat engem, elfelejti, sőt szándékosan elhallgatja, hogy az ellenzéki MKP megyei képviselője és frakcióvezetője vagyok. Persze, óriási siker az Ipoly középső szakaszán megépült két új híd. Érsek Árpádon kívül azonban mindenki tudja, hogy az előző két megyei választási időszakban módfelett különböző volt Besztercebánya megye és Nyitra megye elnökének hozzáállása a hidak ügyéhez sőt, Besztercebánya megyében a javaslattevő MKP frakció a megye elnökével szövetségben, koalícióban politizált. Nyitra megyében pedig ellenzékben, az elnök és a szlovák nagykoalíció által megtűrt, ám gyakran emberszámba sem vett ellenzékben.
Végül, itt az ideje, hogy Nyitra megye meghozza végső döntését. A korábbi partnerek, Nyitra megye – NIF Zrt. között június 16-án lezajlott kétoldalú tanácskozás eredménye, a felek megállapodása alapján itt az ideje, hogy a megye elnöke végre benyújtsa határozati javaslatát. A képviselőtestület tagjai pedig hozzanak végérvényes döntést. A végkifejlet két lehetséges iránya: amennyiben Nyitra megye elnöke konstruktív hozzáállást tanúsít, figyelembe veszi a régió (az érintett polgármesterek, a megyei képviselők ls a régióban élő polgárok által is hangoztatott) érdekeit a hidakról kedvező döntést hozunk, a korábban eltervezett két híd megépül. Amennyiben az Ipoly alsó folyásán a hídak mégsem épülnek meg a most kezdődő hét éves uniós időszakban, az Nyitra megye elnökének óvatos, tétova, körülményes hozzáállása végett történik meg. Hiszen ő javasol, esetleg vétóz, szövetségese pedig a minősített többségben tevékenykedő megyei szlovák (Smer, KDH) koalíció. Árpád, értsd meg végre, ha rajtam, rajtunk múlna, a hidak építése réges-régen elkezdődött volna!

Farkas Iván, Felvidék.ma
A szerző az MKP gazdaságpolitikai alelnöke