49585

Szakmai értekezletet tartottak a komáromi régió cigánymissziójának munkatársai, amelyen értékelték az elmúlt fél éves működésüket. Szóba került a dunaszerdahelyi karcsai úti cigánytelep, a komáromi Harcsáson élők lelki gondozása, de más környező települések cigánymissziós feladatainak ellátása is.

A Szlovákiai  Református Keresztyén Egyház mellett működő cigánymisszió – ahogyan a munkacsoport vezetője, Tóth Zsuzsanna beszámolt – fő feladata, hogy lehetőséget adjon és utat mutasson a cigányságnak az Istenhez vezető úton. Nem pusztán igehirdetésről, hittérítésről szól a munkájuk, de szociális terepmunkásokkal, gyermekekkel foglalkozó, szakmailag felkészült emberekkel járják a cigánytelepeket és játékos formában tanítják az ott élő gyerekeket és szüleiket. 

Táborokat, zenés délutánokat, evangelizációs családi napokat tartanak, személyes kapcsolatokat ápolnak a roma közösségekkel, segítve és szolgálva azokat. Elsődleges szempont számukra Isten missziójának, akaratának teljesítése. A heti alkalmak házi bibliaóra, illetve gyermek-istentiszteletek, kötetlen hittanórák keretein belül zajlanak. Munkatársaik között vannak segédlelkészek, hitoktatók, pedagógusok, lelkes önkéntesek és keresik a kapcsolatot a kisebbséget képviselő vezetőkkel is. Szoros kapcsolatot ápolnak a Magyarországi Református Egyházban folyó cigánymisszió munkatársaival. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház cigánymissziójának résztvevői a 2012-es évben váltak szervezett munkacsoporttá.

A szeptember 27-i munkatársi értekezleten Tóth Zsuzsanna a cigánymisszió jelen lévő munkatársait tájékoztatta a Magyarországon már futó HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz) projektlehetőségeiről. Ismertető jellegű bemutatóján prezentálta a Svájci Protestáns Egyház Segélyszervezetének, azaz a HEKS-nek a programját, amely elsősorban cigánygyermekek és fiatalok felzárkóztatását, fejlesztését célozza meg tanoda jellegű foglalkozásokkal, tudatosan felépített készségfejlesztő programokkal. 

A körút során, amelyen Tóth Zsuzsanna részt vett, részletesen bemutatták a program működését, érintve azokat a helyszíneket, ahol már folyik a HEKS támogatásával a munka. A Magyarországi Református Egyház (MRE) Missziói Irodájának vezetője, Dani Eszter hozta őt kapcsolatba a HEKS-szel, így jutottak el a Felvidékre.

A cigánymisszióval csak pár éve foglalkoznak, ám külön szakembereik vannak arra, hogy a magyar református cigánymissziót feltérképezzék és kapcsolatot teremtsenek velük. A Svájci Protestáns Egyház Segélyszervezetének egyik koordinátora, Matthias Herren már több körúton is járt a Felvidéken. Tavaly ősszel járt Dunaszerdahelyen, Komáromban és Szentpéteren, az idén tavasszal pedig kelet-szlovákiai helyszíneket látogatott meg. De járt már Erdélyben, Kárpátalján és a Vajdaságban is.

A HEKS olyan kis összegű, hároméves projekteket kínál, amelyeknek elsődleges célja, hogy magát a gyülekezetet ne terhelje anyagilag, ha cigánymisszióval foglalkozik. Konkrétan a munkát támogatják, a pedagógust, a fejlesztő pedagógust, a szociális munkást, a lelkészt – azokat, akik szervezik és dolgoznak a gyerekprogramokkal. Más helyszíneken, más országokban munkahelyteremtéssel, mezőgazdasági projektekkel is foglalkoznak, mindig a helyi adottságokhoz alkalmazkodva. 

Ez a program a gyerekeket támogatja és a lépcsőzetesség elvén működik. A MRE-nak már van olyan helyszíne, ahol 0-tól 15 éves korig folyik a lépcsőzetes missziós munka: tehát van egy ún. Biztos Kezdet Gyerekház, ahol a 0-tól 3 éves korig az anya a gyermekével tartózkodhat a délelőtti órákban. Bölcsődeként lehet elképzelni, játékokkal, fürdetési lehetőséggel, teakonyhával. Szakemberek segítségével az anyák elsajátítják a gyermekek helyes higiénés ellátását, zenés fejlesztő képzéseket tanulnak, a gyermekek finom motorikai képességeit fejlesztik. A Biztos Kezdet programnak köszönhetően ezek a gyermekek már nem félnek az óvodától, felkészülten mennek oda, s a későbbiek folyamán az oktatási intézményeket is szívesen látogatják. A szülőket pedig megtanítja azokra az alapvető dolgokra, amelyek a helyes gyermekneveléshez nélkülözhetetlenek.
A szülők képzéseken is részt vehetnek: orvosok, szakemberek közérthető nyelven elmagyarázzák a szoptatás és az egészséges életmód fontosságát. A programba bevont gyermekorvosok szűrővizsgálatokat is végeznek a gyermekeken. A másik pozitív hozadéka a projektnek az időbeosztás: a szülő megtanulja az idejét beosztani, megszokja, hogy időben el tudja vinni a gyermeket óvodába, iskolába. Ezek a gyermekek már automatikusan mennek óvodába és iskolába.
Képekkel ellátott prezentációjában Tóth Zsuzsanna bemutatta magyarországi látogatásainak helyszíneit: Csepel, Pátka, Pilisvörösvár, Vilmány és Göncruszka példáin keresztül ismerkedhettek a jelenlévők a már folyamatban lévő HEKS-programokkal.

A Felvidéken 2-3 gyülekezetet szeretnének megszólítani ezzel a Pilot-(kezdő)projekttel, amely rendkívül nyitott, formálható program, mindig a helyi igényekhez igazodik, de mindenhol az igei tanítás az alap. Az adott projekt értékelése alapján a HEKS 1-3 évre köt szerződést, ennek feltétele, hogy a gyülekezet a kezdő évben az egész összeg 10%-át állja, a másik éven 20%-ot s így tovább. Ezzel önálló lábra állítva a missziót. Lehet ez az önrész a gyülekezet részéről az épület, egy munkaerő vagy a rezsi biztosítása. 

A pályázat a cigány gyermekek és fiatalok között zajló munkát szeretné támogatni, amely kizárólag gyülekezeten belül működik. A most induló projektek életkészség-fejlesztő programokat és tanoda típusú tevékenységeket is tartalmaznak. Mindkét típusú program esetében az a cél, hogy legalább heti egy rendszeres programot tartson fenn az adott gyülekezet, pl. a hittan, identitás-fejlesztő előadások, kirándulások, játszóház, kézműves foglalkozás, sport stb.

A közösség belső erőforrásaira fókuszált megközelítés egy olyan tudáshalmazt képvisel, amit érdemes közelről követni, fejleszteni és megosztani a partnerszervezetekkel. A támogatás célja, hogy a cigány gyermekek és fiatalok életvezetési készségei és iskolai teljesítményei megerősödjenek. A megnyert összeg az adott gyülekezet cigánymissziós programjának strukturált fejlesztésére fordítandó életviteli és tanoda projektek működtetése révén, miközben a projektek hosszú távú fenntarthatósága is biztosítandó – tájékoztatott Tóth Zsuzsanna, aki egyben a felvidéki HEKS-program koordinátora is. 
A program célja továbbá, hogy segítse a cigány közösség békés együttélését, gyülekezeti integrációját. Az egyre inkább elöregedő gyülekezetekben a cigánymissziós munka a reformátusság jövőjét is jelentheti az egyes településeken.

Tóth Zsuzsanna azokban a gyülekezetekbe kínálta és kínálja még fel a programot, ahol már folyik valamilyen formában a cigányok közötti evangélium hirdetés: Komárom, Szentpéter, Vígtelke, Szalóc, Rimajánosi, Pálfala, de a bemutatkozó, tájékoztató előadás bármely gyülekezetbe meghívható.

Reformata, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”49060,30230″}