49118

Szeptember utolsó vasárnapján a gömöri egyházmegyében 13. alkalommal került megrendezésre az egyházmegyei kórustalálkozó.

Az Istent dicsőítő együttörvendezésnek ezúttal a rimasimonyi egyházközség adott otthont. Az alkalom kezdetén a 25. zsoltár eléneklését követően Gál László, a gyülekezet lelkipásztora, valamint Boján Árpád gondnok köszöntötték a megjelenteket. A bevezető gondolatok, illetve a gyülekezet életére vonatkozó történeti visszatekintés után Boros István bátkai lelkipásztor a 96. zsoltár alapján a közös, szívből fakadó énekes istendicsőítés fontosságára hívta fel a figyelmet. Az igei üzenetre válaszként – Németh Aladár vezényletével  – felcsendült a Jó Atyánknak örvendezünk című ének. Ezt követően Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese megnyitotta a kórustalálkozót.
A kíváncsi érdeklődők idén tizenkét kórus lelkes bizonyságtételét hallgathatták meg, melyek a következő sorrendben fellépve örvendeztették meg az arra érdemes hallgatóságot: a gömörhorkai református gyülekezet női kara, a simonyi Bárka kórus, a hanvai református gyülekezet Tompa Mihály vegyes kara, a tornaljai református gyülekezet vegyes kara, a Serkei Református Egyházközség férfi kórusa, a rimaszombati Blaha Lujza vegyes kar, a Vály-völgyi kórus, a zádorháza–rimaszécsi női kórus, a hanvai református férfi kórus, a nagybalogi Szivárvány kórus, a losonci Serly kamarakórus és a gömöri lelkészek kórusa.
Az énekeskönyvi énekek (23. és 96. zsoltárok, illetve 345., 378., 455., 457., 463. dicséretek) mellett olyan híres zeneszerzők művei is elhangzottak, mint Adolphe-Charles Adam, Kodály Zoltán, Vass Lajos, valamint Ádám Jenő. A Pósa Lajos emlékévet figyelembe véve két kórus – a Serkei Református Egyházközség férfi kórusa és a gömöri lelkészek kórusa – előadta az ismert gyermekíró és dalszerző Mennyben lakó én Istenem kezdetű imájának feldolgozását is. Az említett kórusok ezért külön dicséretben és jutalomban részesültek.
Az énekkarok fellépése után Szarvas Erzsébet lelkipásztor, az egyházzenei osztály igazgatótanácsának tagja röviden értékelte a kórusok felkészültségét, s további odaadó gyakorlásra biztatta a résztvevőket. Az építő kritika után a helyi lelkipásztor és Bán Zoltán, a gömöri egyházmegye gondnoka kiosztották az emléklapokat, majd a rendezvény hivatalos része a Himnusszal és a záróénekkel zárult.
A rimasimonyi egyházközség felkészültségét dicséri, hogy a templomi alkalom után bőséges szeretetvendégség várta a résztvevőket. A találkozó kötetlen része a tapasztalatcsere, beszélgetés és a már kialakult barátságok ápolása mellett az egyházmegye életére nézve is hasznosnak bizonyult, hiszen közös megegyezés alapján megszületett a döntés, hogy a következő kórustalálkozónak a gömörhorkai református gyülekezet ad majd otthont. Az egyházi éneklés iránt érdeklődők, valamint a lelkes kórustagok bizonyára már most kíváncsian várják a közös istendicsőítés újabb alkalmát – számolt be az eseményről a refgomor.sk honlapon Abaházi Zsolt lelkipásztor.

Reformata/Felvidék.ma
Fotó: gömörilap.sk
{iarelatednews articleid=”42617,41803,39895″}