Énekel a húszéves nagybalogi Szivárvány Énekkar Sósik Réka vezetésével (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Gömöri Református Egyházmegye a lénártfalvai gyülekezet református templomában rendezte meg a XIX. Gömöri Református Egyházmegyei Kórustalálkozót.

Az egybegyűlteket nt. Nagy Andrea lénártfalvai lelkipásztor köszöntötte, külön üdvözölve a testvérgyülekezetet, Ottenberger Balázs nekézsenyi református lelkész vezetésével.

„Isten közelében mindannyian megérezhetjük azt a lelki nyugalmat, azt a békességet, amire nagy szükségünk van. Le tudjuk tenni a terheinket, s Istenünk közelében képesek leszünk hálát adni ajándékaiért, s énekkel tehetünk bizonyságot az ő hatalmasságáról” – mondta nt. Nagy Andrea lelkipásztor.

Nt. Nagy Andrea lénártfalvai lelkipásztor (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Kifejtette, hogy egy-egy közösség tagjaként rádöbbenhetünk arra, hogy a mi énekünk, a hangunk mindig az élő Istent magasztalja. Mint mondta, együtt énekelve nemcsak a közös dicsőítés örömét tapaszthatjuk meg, hanem még erősebben megélhetjük, hogy nem vagyunk egyedül.

A kórusokat nt. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese szólította. Ezúttal hét kórus mutatkozott be: a Tornaljai Református Gyülekezet Kórusa, a Simonyi Bárka Kórus, a Rimaszombati Református Gyülekezet Énekkara, a nagybalogi Szivárvány Kórus, a nekézsenyi Hozsánna Kórus, a hanvai Tompa Mihály Énekkar, s nem utolsósorban a Gömöri Lelkészek Kórusa nt. Szarvas Erzsébet karnagy vezetésével.

Szakmai szempontból azt tanácsolta a kórustagoknak, hogy az éneklés előtt, de közben is vegyenek egy-egy nagy levegőt. A levegővétel elkísér bennünket a mindennapokon. „Én azt kívánom, szeretteim, csak lélegezzetek” – zárta gondolatát nt. Szarvas Erzsébet.

Ehhez csatlakozva ft. dr. Rákos Loránt főjegyző, a Szlovákiai Református Egyház püspökhelyettese az egykori papköltőt, Tompa Mihályt idézte: Fiaim, csak énekeljetek!

Hálát adott az alkalomért, a kórusokért, akik a szolgálatukkal az egyházat erősítik.

A gyülekezet a Himnuszt énekli (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A köszöntések sorát Madarász Béla egyházmegyei és helyi gondnok folytatta, kiemelte, hogy Lénártfalván a tizenkilenc alkalom közül először gyűltek össze, hogy a kóruséneklés hagyományát ápolják, hozzájárulva ezzel a magyar megmaradáshoz is.

A lénártfalvai kórustalálkozó kézzelfogható emlékét Csank Tímea détéri kerámiaművész készítette el. Az összejövetel a helyi kultúrházban szeretetvendégséggel zárult.

A találkozó résztvevői a templomi alkalom végeztével rótták le tiszteletüket Tompa Mihály emléke előtt, akinek a templom előtt áll a szobra.

Tompa Mihályra is emlékeztek (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A koszorút Rákosi János helyi polgármester és nt. Nagy Andrea lénártfalvai lelkipásztor helyezték el a papköltő közelgő születési évfordulója alkalmából.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)