49706

A rendszerváltás 25. évfordulója alkalmából a budapesti Panoráma Világklub gondozásában megjelent Tarics Péter újságíró, író tizenharmadik könyve, melynek címe: „Hazugságvizsgálat avagy az igazság ára – Magyarság- és világpolitikai reflexiók 1984-2014 – A rendszerváltás negyedszázada”.

A csaknem 600 oldalas reprezentatív kötet Tarics Péter életműve legfontosabb állomásainak egyike, amelyben a szerző kettős minőségében tárgyalja az elmúlt harminc év (1984-2014) – általa vizsgált – történéseit. Mint okleveles politikai szakértő, tényszerűen, a politológia tudományos eszközeivel, egyetemes kitekintéssel vizsgálja, elemzi és magyarázza az általa fontosnak tartott magyar- és világpolitikai eseményeket, mindenekelőtt a rendszerváltás előtti, alatti és utáni időszak történéseire összpontosítva. Mint újságíró pedig, a tőle megszokott oknyomozó stílusban, könyörtelen őszinteséggel tudósít az eseményekről. A szerző retorikáján érezhető a politikai rendezvényeken és kisebbségtudományi konferenciákon való személyes részvételének és saját előadásainak tapasztalata, ami komoly szakmai hozzáértéssel, illetve példaértékű alkotói és írói magatartással párosul.
Az igazság hullámain szárnyal, amikor az elszakított magyar nemzetrészeken élő magyarok életéről, gondjairól, politikai helyzetéről tudósít, amikor személyes tapasztalatával a kelet-közép-európai alkotmányos és politikai rendszerváltás előzményeit, teljes folyamatát ábrázolja (reflektorfénybe állítva a magyar vonatkozású eseményeket), valamint annak következményeit elemzi. Az igazságot tárja fel, amikor a román diktatúra végnapjairól, a Ceaușescu házaspár kivégzéséről, a magyar-román határ közelében – 1988-ban és 1989-ben – meggyilkolt magyar menekültek kálváriájáról, vagy éppen a Magyar Televízió Panoráma című külpolitikai magazinja elleni támadásokról tudósít. Az igazságot keresi, amikor a magyar állampolgárság (kettős állampolgárság) kérdéséről, a magyarok elleni fizikai és burkolt támadásokról (temerini fiúk „ügye”, vajdasági és felvidéki „magyarverések”, Malina Hedvig esete, délvidéki jogvédelem, erdélyi kétnyelvűség, felvidéki önvédelmi politika, többségi nacionalizmus hatásai), a szlovák történelem-tankönyvekben megjelent történelemhamisításról, a valós autonómia-modellek megvalósítható folyamatáról, az európai kisebbségvédelem hiányáról szól. Az igazságot kutatja, amikor hazugságvizsgálatot tart a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás, illetve a 2006. október 23-ai budapesti események ügyében, vagy éppen Koszovó függetlenségi harcáról, illetve a Beneš-dekrétumok hiteles történetéről és hatásairól szól. Mindemellett precízen feltárja a Magyarország elleni támadások gyökereit, okait. Nemcsak az egyes fejezetek mondanivalója beszél az olvasóhoz, hanem a gazdag fényképanyag és a képaláírások is.
Egyértelmű kérdések, egyértelmű válaszok, kiváló tudományos eszmefuttatások, bátor és szókimondó riportok, vakmerőség, őszinteség és hit – ezt képviseli Tarics Péter az elmúlt harminc év politikai eseményeiről szóló írásaiban. Nem minden az, aminek látszik – árad a hangulat néhány elemzésének és riportjának mondandójából. A politikai folyamatokat a maguk valóságában tárgyalja, tudatosan keresve a háttérinformációkat és az összefüggéseket.
A szerző kétfajta beállítottsága és hozzáértése – érzékeny politikai húrokat pengetve – kitűnően kiegészíti, sőt: erősíti egymást. Ezt a témák egyedi megválasztása, valamint az általa készített interjúk teszik érdekfeszítővé, autentikussá. A szerkezetileg kifogástalan, újságírói műfajban gazdag, tudományosság és történelmi hűség szempontjából egyaránt jelesre vizsgázott könyv hasznos olvasmány minden magyar ember számára. Tarics Péter legújabb könyve – mellyel visszaadta az újságírói hivatás becsületét, tisztességét – igazi, hiteles kortörténeti dokumentum. Jelen kötet a szerző eddigi rendkívül termékeny életművének kicsúcsosodása.

Dr. Tanka László újságíró, jogász/Felvidék.ma