51162

Nemcsak az állandó lakhelyünkön szavazhatunk a február 7-ei népszavazáson, hanem Szlovákia bármely településén, csupán a választói igazolványt  kell ehhez kikérnünk. Az igazolást  az állandó lakóhelyünkön legkésőbb február 5-éig kell kikérni. Az igazolás igényelhető személyesen, postai vagy elektronikus úton, valamint erre meghatalmazott személy által is. Ügyelnünk kell azonban arra, hogy idejében elküldjük kérelmünket, hogy az illetékes önkormányzatnak legyen ideje elküldeni – legkésőbb a népszavazás előtt egy nappal – az igazolást a kérelmezőnek. A  választói igazolványt személyesen is átvehetjük.

Amennyiben meghatalmazott személy által intézzük az igazolás kikérését, nem szükséges hivatalos meghatalmazás, elegendő, ha a meghatalmazott személy aláírásával igazolja, hogy átvette a dokumentumot.
A kérelemnek tartalmaznia kell utó- és családnevünket, személyi számunkat és a lakcímet, meghatalmazás esetén a meghatalmazott személy kereszt- és vezetéknevét, illetve a személyi igazolványának a számát is.
Ha egy meghatározott, az állandó lakóhelyünktől eltérő címre szeretnénk az igazolást elküldetni, akkor a nevünkön, személyi számunkon, lakóhelyünk címén kívül azt a címet is fel kell tüntetnünk, ahova az igazolványt küldetni szeretnénk.

A köztársasági elnök által február 7-ére kiírt népszavazás során három kérdésre kell igen vagy nem válasszal felelnünk: 1. Egyetért-e azzal, hogy házasságnak csak az egy férfi és egy nő közötti életközösség nevezhető? 2. Egyetért-e azzal, hogy a homoszexuális kapcsolatban élő párok ne fogadhassanak örökbe gyermeket? 3. Egyetért-e azzal, hogy a szülők dönthessenek gyermekük iskolai oktatási módjairól olyan érzékeny kulturális-erkölcsi kérdésekben, mint a szexuális nevelés vagy az eutanázia?
A népszavazás kiírását eredetileg négy kérdéssel a Szövetség a Családért civil szervezet kezdeményezte, petíciójukat több mint 400 ezer ember írta alá. A kérdésekkel az Alkotmánybíróság is foglalkozott, amely az egyik kérdést alkotmányellenesnek ítélte, így az a népszavazás kérdései közül kimaradt.

Az önálló Szlovákia történetében ez lesz a nyolcadik referendum. Az eddig megvalósult 7 népszavazás közül csak egyetlen egy volt érvényes, mégpedig 2003-ban, amikor a polgárok Szlovákia uniós csatlakozásáról szavaztak. Ahhoz, hogy a népszavazás érvényes legyen, a szavazásra jogosultak legalább 50 százalékának részt kell venni a népszavazáson.

dé, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”50998,50893,50599,50339,50291 “}